Nytt centrum för digitala innovationer

Projektet ”Digital innovationshubb – Sydsverige” ska under tre år under ledning av nätverksorganisationen Mobile Heights arbeta för att skapa en arena för utveckling av ny digital teknik.

Jonas Andersson – Publicerad den 8 juli 2020

Projektet ska förbättra förutsättningarna för digital mognad för små- och medelstora företag och offentlig sektor i Sydsverige. Målet är att hjälpa företag och offentlig sektor att öka sin användning av digital teknik i affärsutvecklingssyfte, öka tillgången till rätt kompetens, utveckla testmiljöer samt skapa en sektorsöverskridande samarbetsplattform som ökar digitalisering i södra Sverige. 

Sydsvenskan skriver om det treåriga projektet, som är ett samarbete mellan bland andra LTH, andra lärosäten i regionen samt tre klusterorganisationer. Målet är att skapa en arena där de inblandade parterna kan utbyta information och tjänster inom digitalisering. Konkret innebär det huvudsakligen om att tillhandahålla testmiljöer, stötta näringslivet med framtagna digitala verktyg och erbjuda kompetensutveckling.

– Att accelerera digitalisering för offentlig sektor och små- och medelstora företag är ett viktigt mål för EU under kommande budgetperiod. Vår storsatsning är ett stort steg mot att utveckla en europeisk innovationshubb, som i sin tur genererar ännu mer satsningar i Sydsverige, säger Ola Svedin till Sydsvenskan.

Konsortiet, som alltså leds av Mobile Heights, har en budget på 21 miljoner kronor, varav hälften kommer från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och resten från Region Skåne, Lunds kommun, Malmö stad, det statliga forskningsinstitutet Rise, storföretagen Nolato, Scanfil, Sigma Connectivity och Festo, verkstadsföretaget WMEK, det lilla konsultföretaget Vati of Sweden, Malmö universitet, LTH samt de tre klusterorganisationerna bakom projektet: Mobile Heights, IUC Syd och Media Evolution.

Läs om projektet på Tillväxtverkets sida 

Läs artikeln (låst artikel, kräver prenumeration) på Sydsvenskans sajt