Hoppa till huvudinnehåll

Ny IPPC-rapport om förnybar energi

– Publicerad den 9 maj 2011

Idag kom FN:s klimatpanel, IPCC, med en första version av en ny specialrapport om förnybara energikällor. Utöver sina återkommande utvärderingsrapporter ger IPPC även ut sådana här specialrapporter. Den publiceras efter ett möte 4-8 maj i Abu Dhabi där en ”Summary for policymakers” kommer att diskuteras, förhandlas och gemensamt antas av världens länder.

- Rapporten är en fördjupad genomgång av potentialer, teknik och kostnader för olika förnybara energikällor, hur de kan integreras i energisystemen, betydelsen av policy och styrmedel, och deras roll i en hållbar utveckling. Det senare är en viktig fråga bl a för bioenergin, säger Lars J Nilsson, som är en av rapportens huvudförfattare. 

Andelen förnybar energi som kan användas i framtidens energiförsörjning begränsas inte av tillgång på resurser eller teknik men kostnader, acceptansfrågor och vilka marknadsvillkor som gäller är betydelsefullt för utvecklingen.

Specialrapporten blir ett viktigt underlag för IPCC:s femte utvärderingsrapport som väntas 2014 och ett betydelsefullt inspel till FN:s klimatmöte, COP17, som äger rum i Durban i Sydafrika 28 november - 9 december. Då är förhoppningen att världens länder ska lyckas enas om ett nytt klimatavtal efter det nuvarande Kyoto-protokollet som löper ut år 2012. Senaste klimatmötet ägde rum i Cancún 2010.


Läs rapporten inkl  ”Summary for Policymakers”  här.

Läs och hör en intervju med Lars J Nilsson på SR Klotets hemsida.