Hoppa till huvudinnehåll

Nu föreslås en nationell agenda för halvledare

För att stärka svensk konkurrenskraft tar Lunds universitet initiativ till en nationell kraftsamling för att mobilisera kompetens inom halvledarområdet – och ett förslag till strategi för halvledarteknologi i Sverige presenteras under ett diskussionsmöte som Lunds universitet står värd för.

– Publicerad den 19 december 2022

Kollage med Europakarta och halvledarkomponenter.
– I en nationellt gemensam agenda har Lund möjlighet att dela med sig av sin samlande kompetens inom halvledarteknologi, säger Lars- Erik Wernersson, professor i nanoelektronik vid LTH och en av dem som driver det nationella samarbetet.

Lars-Erik Wernersson är professor i nanoelektronik vid LTH, Lunds universitet, och en av dem som driver det nationella samarbetet. Han säger:

– I en nationellt gemensam agenda har Lund möjlighet att dela med sig av sin samlande kompetens inom halvledarteknologi. Spetskunskapen är viktig att identifiera för att gagna våra nationella behov, men också för att inom Chips Act erbjuda unik expertis till hela Europa.

I diskussionsmötet medverkar Näringsdepartementet genom statssekreterare Sara Modig och departementssekreterare Magnus Rentzhog, tillsammans med intressenter från näringsliv, akademi, forskningsinstitut och finansiärer.

Bakgrunden till mötet är en process i flera steg där ett av de första var Lunds universitets panelsamtal i Almedalen 2022 som handlade om hur tillgången till halvledarteknik kan säkerställas. Panelsamtalet tydliggjorde att en nationell kraftsamling och samordning är den nödvändiga vägen framåt för en konkurrenskraftig svensk industri i dag och framöver.

Ytterligare kliv har tagits under hösten då flera rundabordssamtal med aktörer från näringsliv, institut, finansiärer och akademi ägt rum – diskussioner som har utgjort grunden till det första utkastet av en nationell agenda för halvledarteknologi.

Länk till Lunds universitets seminarium om halvledare i Almedalen


Diskussionsmötet om halvledare hålls på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm den 19 december.

Vill du veta mer? Mejla semiconductors@lth.lu.se