Hoppa till huvudinnehåll

Miljonanslag till bättre behandling av bröstcancer

– Publicerad den 19 februari 2011

En fjärdedel av alla de 7000 kvinnor som årligen drabbas av bröstcancer riskerar metastaser, alltså återfall. De senaste åren har forskare vid Lunds universitet utvecklat en teknik som på förhand kan ta reda på vilka patienter som tillhör denna riskgrupp. Inom de närmaste två åren kommer metoden att börja testas av sjukvården i Lund och Malmö.

Nu får denna och annan forskning inom Bröstcancerinitiativet, som projektet kallas, 25 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova. Projektet hör i sin tur till det tvärvetenskapliga cancercentrat Create Health, där bland annat immunologer, tumörbiologer, nanoteknologer, bioinformatiker och cancerforskare ingår.

– Tillskottet innebär att vår forskning snabbare kan komma patienten till godo, kommenterar Carl Borrebaeck, professor i Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola och programdirektör för Create Health.

Läs hela pressmeddelandet här.