Hoppa till huvudinnehåll

Med koll på hållbar kraft och värme

Att ta ett hållbarhetsperspektiv på värdekedjor för den biomassa som, idag och i framtiden, används till kraft- och värmeproduktion. Det är ett uppdrag för Malin Pettersson, som efter ingenjörsexamen från LTH och några år som energi- och miljökonsult inom fastighetsbranschen fått en doktorandtjänst vid Miljö- och energisystem.

– Publicerad den 10 augusti 2017

Under de närmaste fem åren kommer Malin Petterssons arbete att finansieras av det kommunägda energibolaget Kraftringen, och en dag i veckan kommer hon att arbeta ”nära” verkligheten och produktionen. Arbetsplatsen blir då Örtoftaverket, södra Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk

– Idag är biobränslen en het fråga för beslutsfattare på olika nivåer och det händer mycket på området. Användningen av biobaserade produkter ökar, och samtidigt ökar kraven på att uppfylla olika hållbarhetsaspekter, säger LTH-doktoranden.

För att undvika målkonflikter är det viktigt att analysera och förstå konsekvenserna av olika åtgärder, resonerar Malin Pettersson.

– Det går verkligen att utnyttja biobränslen i omställningen till ett förnybart energisystem, och det finns inom olika industrier en önskan att använda fler biobaserade råvaror. Men samtidigt behöver komplexa frågor om bland annat biodiversitet, koldioxidneutralitet och möjliga samarbeten inom olika sektorer redas ut för att vi inte ska bygga in oss i ohållbara system.

En grundläggande del av hennes projekt är därför att genom ett brett hållbarhetsperspektiv belysa både komplexiteten och potentialen när det gäller biobaserad kraft- och värmeproduktion.

– Samarbetet med ett energibolag och den breda ingångsvinkeln gör att jag kan fånga upp problem och möjligheter dels för ett enskilt företag, dels för den svenska omställningen till ett fossilfritt samhälle.


Mot bakgrund av sin tidigare yrkeserfarenhet betonar Malin Pettersson vikten av att hitta kreativa lösningar på nya problem och bygga starka nätverk av engagerade individer.

– Det ska bli både roligt och svårt att ge sig i kast med ett så brett ämne, att kristallisera ut viktiga frågeställningar ur det och att komma till insikter som förhoppningsvis gynnar samhället i stort, nu och i framtiden.

Så här i början av projektet, har hon en framtidsspaning?

– Jag tror på utökat samarbete mellan olika industrier och på att hitta kreativa sätt att bredda användningsområdena för värmen som vi producerar på kraftvärmeverken.


TIINA MERI