LTH:s anseende ökar i Sverige

Lund stärker sitt anseende som utbildningsort. Såväl LTH som Lunds universitet ligger på fem-i-topp-listan i Kantar Sifos årliga anseendeindex av svenska lärosäten.

– Publicerad den 29 augusti 2019

För att ha ett högt anseende behöver man hamna över 75 poäng på Kantar Sifos skala, LTH hamnar på 80 poäng vilket är femte högst i Sverige. Snittet för svenska universitet och högskolor ligger på 62 poäng.

Det är åttonde året som anseendeindexet görs för svenska lärosäten. Traditionellt ligger de i allmänhetens ögon forskningstunga, tekniska lärosätena och landets äldsta universitet i topp – och så även i år. Chalmers har högst anseende och hamnar på förstaplats, KTH på tredje plats och LTH på femteplats. Lunds universitet ökar sitt anseende och hamnar på andra plats och även Uppsala universitet tar sig in på fem-i-topplistan på en fjärde plats.

För att ha ett högt anseende behöver man hamna över 75 på Kantar Sifos skala, vilket såväl Lunds universitet som LTH gör med 85 respektive 80 poäng. Snittet i landet ligger på 62.

Även 2018 låg LTH på femte plats i anseende bland svenska lärosäten, men har i år ökat sitt anseende med tre poäng på Kantar Sifos skala.

I undersökningen låter Kantar Sifo allmänheten svara på frågor om de svenska lärosätena. De som svarar på undersökningen känner till respektive lärosäte mer än till bara namnet, men har oftast inte den djupare kännedom som forskare, studenter och anställda har.

Det finns ett starkt samband mellan kännedom och anseende för lärosätena. Lärosäten med hög kännedom har som regel också högre anseende. Det finns all anledning för lärosätena att fundera över att stärka kännedomen eller ördjupa kunskapen om lärosätet bland fler.

Förutom detta visar analysen att de faktorer som generellt sett starkast samvarierar med anseendet är att lärosätena behöver upplevas vara framgångsrika, hålla hög klass vid en internationell jämförelse och vara konkurrenskraftiga.

Läs mer om undersökningen här