Hoppa till huvudinnehåll

LTH inleder forskningssamarbete för att revolutionera livsmedelssektorn

LTH och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp söker tillsammans lösningar på framtidens livsmedelssystem. Samarbetet omfattar flera institutioner och tittar bland annat på hur ny teknik kan användas i livsmedelsproduktion.

Theo Hagman Rogowski – Publicerad den 29 mars 2019

Food Tech Links är resultatet av en workshop vid LTH i slutet av mars, då ett femtiotal forskare från fakulteten och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) diskuterade samarbeten inom livsmedelsforskning och utbildning. Livsmedelsbranschen påverkas till stor del av köparna, vilket gör området aktuellt för forskare inom alla universitetets discipliner.

Målet med Food Tech Links är att använda den senaste bio- och nanotekniken för att utveckla livsmedelsbranschen. Det tvärvetenskapliga samarbetet tittar bland annat på hur artificiell intelligens, robotteknik och avancerad databehandling kan förbättra livsmedelsrelaterad hållbarhet och hälsa.

På institutionen för livsmedelsteknik vill man öka samarbetet med SLU och men även med institutioner vid LU.

– Vi har fokus på produkter, processer och hälsoaspekter i vår forskning och frågeställningar med relevans för livsmedelsindustrin. Samarbeten som leder till bredare kunskap vad gäller användningen av nya tekniker är alltid givande. Så har vi exempelvis inlett ett samarbete med mattecentrums bildgrupp för att använda digital bildanalys för att analysera näringsinnehållet av maten på en tallrik, säger Yvonne Granfeldt, prefekt på institutionen för livsmedelsteknik.

Nya teknologier intresserar även forskarna på SLU, vars studier fokuserar på livsmedelsråvaror och hur de produceras. Där kan LTH bidra med kunskap för att avancera forskningen om autonoma odlingssystem, cirkulär odling i stadsmiljöer och för att minska matsvinn.