Hoppa till huvudinnehåll

”Kunskapen gör oss nyfikna och villiga att undersöka fler vägar”

Många erfarenheter och kompetenser rikare lämnar nu årets examinander LTH – för nya äventyr i en värld och ett arbetsliv där de behövs. Fortsätt era kunskapsresor med att utforska och skapa, med goda och grundläggande värderingar i behåll, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 8 juni 2022

Konturer av studenter på LTH:s studiecentrum.
Framtidshopp med LTH:s problemlösare. En utbildning ger ofta tillräckligt med klokskap för att inse att vi inte vet och kan allt, skriver Annika Olsson. Foto: Johan Persson

Den gångna veckan har varit en glädjens och stolthetens vecka i Lund – och för mig som rektor på LTH. Den började med att jag hade ynnesten att uppmärksamma våra duktiga studenter under två examenshögtider och avslutades med firandet av våra nya doktorer, som fick sina insignier, ring, hatt och diplom efter flera års arbete med avhandlingar som genererat ny kunskap.

Alla dessa personer är väl värda att uppmärksamma för de val de gjort genom att skaffa sig en gedigen utbildning – med all ny kunskap, bildning och färdigheter som följer med den. En utbildning ger kunskap som ingen kan ta ifrån oss. De som i veckan examinerats och promoverats har byggt en kunskap som jag hoppas kommer att användas på bästa möjliga sätt – till nytta för världen, som LTH:s vision säger.

Nelson Mandela är en person som också betonade vikten av utbildning. Han menade att utbildning är det mest kraftfulla verktyget för att förändra världen. Och så som världen ser ut runt omkring oss idag behöver den verkligen förändras, både för att bevara demokrati och fred och för att övervinna klimatkrisen. Här kommer våra ingenjörer, arkitekter, industridesigners och doktorer inom olika områden att ha en viktig roll i framtiden.

Det fina med utbildning och kunskap är att ju mer man kan, desto mer vill man fortsätta att lära. Och det finns alltid mer att lära sig, precis som det finns stora möjligheter att bidra till lösningar och kunskap som gör världen bättre.

En annan viktig sak med kunskap är att den kunniga inser och förstår att det inte är värt att tro på dem som säger att allt är enkelt och att det bara finns ett sätt. Det är en viktig insikt, så som världen ser ut idag med både åsiktspåverkan och falska nyheter.

Den kunskap vi får genom en utbildning ger ofta tillräckligt med klokskap för att inse att vi inte vet och kan allt. Det gör att vi ödmjukt kan låta bli att vara tvärsäkra, våga faktagranska och kritiskt ifrågasätta. Men framför allt gör kunskapen oss nyfikna och villiga att undersöka om det finns fler vägar, andra perspektiv eller fler sätt att tänka. Den ger oss rikare liv.

Jag känner mig stolt över att LTH har kunnat ge er – alla unga, kunniga och kloka individer som uppmärksammats under veckan – såväl kunskap som kompetenser som jag tror att ni kan använda för att bidra till lösningar som förbättrar livsvillkor för många människor.

När ni nu fortsätter på era kunskapsresor hoppas jag att ni ska stå upp för, och dela med er av, den kunskap och erfarenhet som ni har fått med er från LTH. Det säger jag eftersom vi lever i en värld och i en tid då vi, kanske mer än på mycket länge, behöver problemlösande kompetenser, kunskap som är baserad på forskning och personer som värnar både akademins och demokratins värden.

Fortsätt därför era vindlande kunskapsresor med att vara nyfikna, att utforska och skapa, med goda och grundläggande värderingar i behåll. Fortsätt lära! Ni nyutexaminerade är vår framtid.

Annika Olsson

Rektor LTH