Klimathopp – finns det?

I en blogg skriver LTH:s rektor Viktor Öwall att LTH att experternas röster behöver höras i fråga om klimatlösningar: Även om experterna inte nödvändigtvis alltid är överens kan de bidra med kunskap och perspektiv om vilken riktning som ska tas ut för att faktiskt klara omställningen till fossilfrihet.

– Publicerad den 19 juni 2019

Kan oljeberoende brytas och fossilfrihet uppnås? Foto: Håkan Röjder

"Vi skriver nu 2019, och det som gör mig missmodig är att så många uttalar sig tvärsäkert – trots att de har ringa eller ingen kunskap. Det bådar illa i en tid när vi ser att ödesdigra klimatförändringar står för dörren och vi i själva verket alla måste bidra. Individer, företag, organisationer, kommuner, stater …

Så vad är då hoppingivande?

I nya numret av LTH-nytt får du höra om klimathopp, så som studenter och forskare inom skilda fält ser det."

Det skriver LTH:s rektor i sin blogg.