Hoppa till huvudinnehåll

Jubileumsfirande LTH utser fem nya hedersdoktorer

– Publicerad den 2 mars 2011

Federico Capasso

Lunds Tekniska Högskola har beslutat att utse Charlotta Falvin, Lena Ek, Giancarlo Spinelli, Federico Capasso och Örjan Larsson till hedersdoktorer 2011. Vanligtvis utses endast några få hedersdoktorer per år, men eftersom LTH i år firar 50 år som teknisk högskola utses fem personer – en för varje decennium.

– Genom dessa fem hedersdoktorer vill vi visa på LTH:s bredd och mångfald. Personernas verksamheter speglar LTH:s viktiga roll genom påverkan på regionens utveckling, samspel med Europa för ett hållbart samhälle, spetsforskning, internationalisering och innovativt företagande, säger Anders Axelsson, rektor på LTH.

Charlotta Falvin, född 1966, är senior director vid Research in Motion (RIM) i Malmö. Hon var fram till början av året VD för TAT. Charlotta Falvin har gjort stora insatser som affärsutvecklare, företagsledare och som föregångare i att etablera nya samarbetsformer mellan akademi och näringsliv. Hennes arbete har också direkt, och genom sitt kontaktnät samt de företag hon lett, haft en avgörande betydelse för LTH:s innovationsverksamhet och industrisamarbete.

Lena Ek, född 1958, är folkrättsjurist, Europaparlamentariker (c) och en stark företrädare för miljöanpassad kemiteknik och bioteknik. Hon sitter i Industri-, forsknings-, och energiutskottet och har ett starkt intresse för frågor som är viktiga för LTH, inte minst inom miljödriven teknikutveckling. Hennes arbete har även lett till en modernisering av Europas kemikaliepolitik och implementeringen av Europas kemikalielagstiftning.

Giancarlo Spinelli, född 1946, är professor i teoretisk mekanik och arbetar sedan 1981 vid Politecnico di Milano. Hans forskningsområden har varit kontinuummekanik och relativistisk mekanik, men han har under flera decennier även varit en centralgestalt för internationalisering av högre utbildning. Med sitt personliga ledarskap har han drivit på samarbetet mellan Europas ledande tekniska universitet, alltid med det gemensamma bästa för ögonen, och med stor förståelse för de kulturella skillnaderna mellan olika länder. Professor Spinelli har betytt särskilt mycket för att främja LTH:s roll inom internationella nätverk och internationaliseringsprojekt.

Federico Capasso, född 1949, är professor i tillämpad fysik vid Harvard University och en av världens främsta forskare inom hetero- och nanodesignade komponenter. Han ligger bakom en uppsjö av unika koncept för elektroniska och optoelektroniska tillämpningar. Federico Capasso har på flera sätt påverkat forskningen i Lund, såväl inom grundläggande experimentell och teoretisk halvledarfysik som för tillämpningar inriktade mot höghastighetselektronik och nanofotonik. Han besöker Lund flera gånger årligen och är även rådgivare åt flera företag i teknikparken Ideon.

Örjan Larsson, född 1946, är civilingenjör från Väg och Vatten på LTH. Han har mellan 2001 och 2010 varit projektchef för Citytunneln i Malmö, som blev ett synnerligen lyckat anläggningsprojekt såväl tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt som tidsmässigt. Han är en föregångare i att skapa en aktiv samverkan mellan beställare och entreprenörer. Han har gedigen erfarenhet av stora anläggningsprojekt, likt Citytunneln och Öresundsbron, och är ett föredöme för ingenjörer som verkar i samhällets tjänst.

Hedersdoktorer för 2010 kommer att promoveras vid universitetets gemensamma promotionshögtid i Domkyrkan den 27 maj 2011.

Fotnot: Utnämningen till hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) är ett bevis på stor uppskattning av framstående insatser inom LTH:s kompetensområden.