Jubeldoktor med handledare som är still going strong

En av de jubeldoktorer som kreeras under fredagens digitala doktorspromotion är Bo Monemar som promoverades till teknologie doktor 1971.

Evelina Lindén – Publicerad den 28 maj 2021

Avdelningen för fasta tillståndets fysik, 1968. Från vänster: Lars Ask, Bo Monemar, Mats-Ola Ottosson, Hermann Grimmeiss, Gunnar Björklund, Rune Olsson, Lars-Åke Larsson, Lars Andersson och Erland Ejder. Foto: Fysiska institutionen, Lunds universitet/LTH

Bo Monemars handledare – Hermann Grimmeiss – kom till Lund 1966 från Philips i Aachen som professor i fasta tillståndets fysik.

Här startade han forskningsfältet i halvledarfysik och lade därmed grunden till det som utvecklades till nanovetenskap.

Bo Monemar blev hans första doktorand, och han tog sig an forskningen på halvledarmaterials optiska egenskaper. Hans första doktorand i sin tur var Lars Samuelson, som startade forskningssatsningen som idag heter NanoLund.

Hermann Grimmeiss är fortfarande professor emeritus med eget kontor på avdelningen för fasta tillståndets fysik, och han är därtill en uppskattad föreläsare bland de blivande nanoingenjörerna.

Mer om årets doktorspromotion.