Isolering och kreativitet i fokus för Arkitektskolans vårutställning 2020

Coronapandemin tvingade Arkitektskolans studenter och lärare att ta fram en alternativ form för den årliga vårutställningen. Resultatet blev ett lekfullt galleri av arkitektstudenternas arbete hemifrån – kring kreativitet och social isolering.

Anders Örtegren – Publicerad den 5 juni 2020

Den traditionella vårutställningen som studenterna på Arkitektskolan vid LTH brukar anordna har som mycket annat den här våren antagit en digital form.

Den omställningen till digital undervisning och digitala möten har varit en stor utmaning, sade skolchefen Tomas Tägil vid invigningen.

– Vi har alla insett vikten av sociala kontakter, inspirationen vi får av varandra genom dagliga samtal och kroppsspråk. Vi har också förstått vad den fysiska platsen betyder. Tidigare har vi tagit för givet sådant som verkstäderna, biblioteken och utställningsytorna. Trots all omställning har vi lyckats.

Tack vare modern teknik har det varit möjligt att genomföra undervisning, handledning, att designa och ha bedömningar, sade Tomas Tägil.

– Det har prövat vårt tålamod, men vi har mötts av förståelse. Alla har inte haft det lika lätt, vilket inte är så konstigt. Men trots denna konstiga tid har vi klarat av det och nu genom fantastiska insatser lyckats presentera en vårutställning.


Invigningen skedde med livestreaming från utställningshallen i A-huset på LTH. Utmärkelser delades ut, hyllningar och varma tal hölls, bland annat av LTH:s rektor Viktor Öwall.

– Detta är normalt sett en av höjdpunkterna som rektor att få komma hit och se kreativiteten och ta på alla saker ni har gjort. Det är en märklig känsla att komma till en nästan tom utställningshall, men ni har gjort en fantastisk insats med den digitala utställningen. Inte minst arkitektstudenterna har kunnat och kan dra nytta av denna erfarenhet och utnyttja tekniken för att prestera ännu bättre i framtiden.


På grund av coronapandemin har studenter och lärare arbetat fram en alternativ form för vårutställningen – ett lekfullt och på sätt och vis journalistiskt galleri av arkitektstudenternas arbete hemifrån.

Deltagande studenter – och lärare – har skrivit en kort text på engelska som beskriver vad kursen handlade om och hur den påverkades av pandemin. Till detta finns bilder som bildar historier om kreativitet och social isolering.

Den digitala utställningskatalogen är alltså ett galleri av ”Arkitektskolan hemma”, som beskriver den märkliga situationen vi alla befinner oss i och hur det har påverkat utbildningen.

Examensutställning på Form Design Center i Malmö

Examensutställning på Form Design Center i Malmö

Den årliga vårutställningen med examensprojekt från regionens design- och arkitektutbildningar blir digital år 2020. Invigningen sker tisdagen den 9 juni.

Läs mer på Form Design Center.