Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt samarbete om skogsbränder

Två globala forskningsinitiativ tilldelas gemensamt nio miljoner kronor från Underwriters Laboratories (UL) för att öka kunskapen om skogsbränder. I samarbetet ingår internationella brandforskningsorganisationer och universitet, och Lunds universitet är ett av lärosätena som medverkar i konsortiet som genomför forskningen. Margaret McNamee, professor i Brandteknik, är ansvarig för LTH:s medverkan inom partnerskapet.

Jessika Sellergren – Publicerad den 19 januari 2022

Skog som brinner.
Skogsbränder är en stor samhällsutmaning som det internationella partnerskapet inom brandforskning vill hitta gemensamma lösningar till. Foto: Unsplash, Karsten Winegeart

Forskarna ingår i organisationerna International Fire Safety Consortium (IFSC) och UL:s Fire Safety Research Institute och kommer gemensamt utveckla standardiseringar för att bidra till en allmän säkerhet, hälsa, miljö samt stödja en ekonomisk trygghet.

– Våra olika kompetenser inom brand- och modelleringsforskning kompletterar varandra inom samverkan och våra möjligheter att gemensamt ta oss an stora samhällsutmaningar ökar, säger Margaret McNamee, som själv fokuserar på forskning om att förstå och karakterisera miljöpåverkan av bränder.

En stor samhällsutmaning är just skogsbränder. Och behovet av lösningar och strategier för att minska riskerna är stort.

– Inom samverkan undersöker vi sårbarhet, responsförmåga samt gör riskbedömningar för att öka förståelsen för brandspridningsrisker med koppling till skogsbränder. Framför allt inom den skogsnära byggda miljön som är extra utsatt, säger Margaret McNamee.

Pressmeddelande om finansieringen och samverkan – på Underwriters Laboratories (UL) webbplats

Margaret McNamee. Porträttfoto.

Margaret McNamee

Margaret McNamee är professor i Brandteknik vid LTH.

Margaret McNamees profil – i Lunds universitets forskningsportal

Organisationer inom samverkan

Underwriters Laboratories (UL)

UL:s webbplats

Fire Safety Consortium (IFSC)

IFSC samlar global kunskap och expertis för att tackla samtidens brandsäkerhetsutmaningar.
IFSC:s webbplats

Fire Safety Research Institute (FSRI)

FSRI samlar internationell forskning om brandsäkerhetsforskning.
FSRI:s webbplats

Lästips: Hög tid att öva skogsbrand

Det är bara en tidsfråga innan skogsbränder drabbar Sverige oftare än hittills. Det hävdar LTH-forskaren Enrico Ronchi som anser att det är dags att boenden i riskområden börjar öva evakuering.

Hög tid att öva skogsbrand  artikel på LTH:s webbplats