Hoppa till huvudinnehåll

Ideon Medicon Village lanseras

– Publicerad den 13 april 2011

Nu står det klart att det som gått under arbetsnamnet "Ideon Life Science Village" nu blir "Ideon Medicon Village". Mats Leifland som närmast kommer från Peab har utsetts till VD i Medicon Village AB.

 

 

Det var den 14 januari som Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande ingick avtal om att förvärva AstraZenecas forskningsanläggning i Lund. Stiftelsen tar över anläggningen genom ett helägt fastighetsbolag – Medicon Village AB.

 

 

 

I anläggningen planerar Lunds universitet ett centrum för cancerforskning som innefattar bland annat CREATE Health och näraliggande verksamheter. Region Skåne avser att förlägga bl a biobanken och vissa delar av det regionala cancercentrat till området. Här kommer också expansiva företag med bas i medicin eller andra livsvetenskaper att kunna etablera sig liksom ett centrum för innovationsverksamhet med bl.a. företagsinkubator. Ordförande i den nybildade stiftelsen är Göran Grosskopf och vice ordförande Mats Paulsson.

 

 

 

I stiftelsens styrelse sitter även en representant för Lunds universitet genom rektor Per Eriksson och en från Region Skåne genom Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande. Som femte ledamot har parterna gemensamt utsett Allan Larsson. Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, framförallt inom medicin och andra livsvetenskaper, på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne gynnas. Stiftelsen kan även ta emot tillskott och gåvor från tredje man.

 

 

 

Mats Paulsson, som tillför stiftelsen en initial donation om totalt 100 miljoner kronor, hoppas att fler vill stödja det medicinska forskningsområdet. Under onsdagen hålls ett möte för ett 100-tal personer för att markera uppstarten för Medicon Investment Partners. Ideon Medicon Village kommer att ha tillträde till forskningsanläggningen senast den 28 februari 2012.