Hoppa till huvudinnehåll

Her Tech Future – tekniken och framtiden

Behovet av teknisk kompetens växer i takt med industrins återetablering i Sverige, och till följd av industrins omställning inom till exempel hållbar utveckling och digitalisering. I det läget är det en nödvändighet att alla ungdomar, oavsett bakgrund och kön, ska se möjligheterna i framtidsyrket ingenjör. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson i ett blogginlägg.

– Publicerad den 11 april 2022

Glasfasad, bakom vilken några studenter sitter och pluggar. Foto.
Hittar alla – oavsett kön och bakgrund – till ingenjörsutbildningarna? Förmodligen kommer industrin att i framtiden efterfråga ännu fler ingenjörer, skriver LTH:s rektor Annika Olsson. Foto: Kennet Ruona

I förra veckan hade jag nöjet att möta ett hundratal tjejer från gymnasieskolor i södra Sverige som kommit på besök till LTH för att lära mer om hur det är att plugga och att vara student. Her Tech Future arrangeras varje år av LTH:s studenter, som planerar, fixar och är faddrar för tjejerna som besöker oss. Projektgruppen för Her Tech Future gör allt för att tjejerna ska få en bild av vad det innebär att plugga och leva som student i Lund, och som rektor är jag stolt över det engagemang våra studenter visar för elever från gymnasiet.

Jag är också glad när jag får möta ledarna från studenternas nätverk för kvinnor här på LTH: Athena som främjar kvinnors plats i teknologiska sammanhang, D-Chip och Elektra som förenar tjejer och icke-binära till en gemenskap i våra ingenjörsprogram inom data och elektroteknik, där könsbalansen fortfarande är skev. Likaså finns Freja, vars syfte är att främja kvinnor och icke-binära som studerar eller har studerat på F-sektionen vid LTH, och Hera som förenar tjejer och icke-binära inom programmen maskinteknik, teknisk design och industriell ekonomi.


Alla dessa föreningar
bidrar till gemenskap mellan dem som pluggar på LTH, samtidigt som flera av dem engagerar sig i att locka fler tjejer och icke-binära till en ingenjörsutbildning. Och det är både viktigt och nödvändigt …

Sverige är i mångt och mycket ett ingenjörsland, med ett stort antal ingenjörsdrivna företag. Många av dessa företag har uppstått ur innovationer inom teknik och ingenjörskonst. Av allt att döma kommer teknikutbildningar fortsätta att vara en bra grogrund för framtida innovationer, teknikföretag och tillväxt som följer ur dessa.

Sverige har genom teknikföretagen etablerat en ledande position som innovations- och produktionsland – med en stark export. I dessa tider ser vi dessutom hur industrin återetablerar eller stärker sin produktion i Sverige. Så nu om någonsin behövs de med teknikutbildning i bagaget, och förmodligen kommer konkurrensen om att anställa unga nyutbildade hårdna ytterligare. Redan idag gäller att vi inte kan tillgodose industrin med tillräckligt många ingenjörer.


Att utbilda sig till ingenjör är något som ”alla” kan och som ger en bred bas med väldigt många spännande möjligheter att fördjupa sig inom fält vilka inte sällan bidrar till att klara målen för hållbar utveckling. Väldigt många ingenjörsområden kräver många kompetenser och flera perspektiv, därför är det viktigt att såväl killar som tjejer ser möjligheterna i dessa spännande framtidsyrken.

Så samtidigt som behovet av teknisk kompetens växer i takt med industrins återetablering i Sverige, och med industrins omställning inom till exempel hållbar utveckling och digitalisering, vill jag hävda att det är en nödvändighet att alla ungdomar, oavsett bakgrund och kön, ska se möjligheterna i detta framtidsyrke.

Därför hoppas jag innerligt att jag om något år ska få återse många av dem jag stötte på vid årets Her Tech Future, här på LTH.

Annika Olsson

Rektor LTH

Runt fönster i en vit dörr, bakom vilket vita labbrockar syns. Foto av Charlotte Carlberg Bärg.

Her Tech Future

För att fler tjejer ska känna sig välkomna att studera på tekniska utbildningar genomför LTH årligen evenemanget Her Tech Future.

2022 års upplaga av Her Tech Future ägde rum 30 och 31 mars.

Evenemanget riktar sig till tjejer på gymnasiets tekniska och naturvetenskapliga program i årskurs 2 och är ett gyllene tillfälle att få veta vad ingenjörsyrket innebär.