Henrik Madsen, Anna Stenstam och Karin Adelsköld blir hedersdoktorer vid LTH

Styrelsen för LTH, Lunds Tekniska Högskola, har beslutat om tre nya hedersdoktorer. Henrik Madsen, Anna Stenstam och Karin Adelsköld kommer att promoveras den 2 juni.

– Publicerad den 7 december 2016

LTH har utsett tre hedersdoktorer som alla kommer att promoveras den 2 juni i Lunds domkyrka.

– Vi är glada och stolta över att LTH knyter än starkare band till Henrik Madsen och Anna Stenstam. Karin Adelskölds arbete har också stor betydelse för LTH eftersom hon väcker ökat intresse för teknik bland unga och då inte minst flickor, säger Viktor Öwall, rektor för LTH.

Henrik Madsen, professor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, är en världsledande forskare inom matematisk statistik, tidsserieanalys och dynamiska system.

Professor Henrik Madsen utses till hedersdoktor för sina omfattande och betydande utbildnings- och forskningsinsatser i nära samverkan med LTH. Under många år har hans forskning tacklat de stora samhällsutmaningarna inom förnybara energikällor, vilket har resulterat i en betydande uppbyggnad av ny kunskap. Genom sin forskning och genom att verka som en god ambassadör för LTH har LTH:s egen verksamhet stärkts både nationellt och internationellt.

Anna Stenstam har disputerat i fysikalisk kemi och är VD för CR Competence, som bedriver uppdragsforskning och utveckling av produkter och processer för industrin.

Hon utses till hedersdoktor för sina mångåriga bidrag till LTH:s internationella samarbete, kopplade till MAX IV och ESS, och för sitt arbete för ökad samverkan mellan näringslivet och universitetsvärlden. Anna Stenstam har alltid slagit vakt om betydelsen av grundforskning med hög akademisk standard, hållbar utveckling och ett gott samarbets- och innovationsklimat lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Karin Adelsköld är komiker, programledare, teknikjournalist, bloggare, samhällsdebattör – och teknikambassadör. Hon är sedan 2009 ledamot i IVA:s näringslivsråd. Under flera år drev hon tekniksajten Lilla Gumman – av tjejer, för alla.

Karin Adelsköld utses till hedersdoktor för ett mångårigt engagemang och arbete med den för LTH strategiskt viktiga utmaningen att befrämja teknik- och innovationsintresset – hos unga i allmänhet, och hos kvinnor i synnerhet. Hon har på ett förtjänstfullt sätt, och i universitetets anda, kombinerat viktiga samhälleliga insatser med humor.

 

Här kan du läsa intervjun med Karin Adelsköld i Sydsvenskan.