Hoppa till huvudinnehåll

Gruvor och hemtjänst i fokus när arbetsmiljöforskningen får miljonanslag

Nu tilldelas tio projekt inom arbetsmiljöområdet 34 miljoner kronor från AFA Försäkring. Två av projekten leds från LTH och handlar om gruvarbetares, metallåtervinnares och hemtjänstchefers arbetsmiljö.

Jessika Sellergren – Publicerad den 12 maj 2023

Ett dagbrott sett från ovan. Foto.
Nu inleds en studie om vilka arbetsmoment och processer vid smältverk och dagbrott som orsakar höga halter av metallpartiklar i luften. Foto: Pexels

Ulrika Hektor är chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning. I Afa:s pressmeddelande säger hon:

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till tio nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Två av projekten emanerar från LTH med Axel Eriksson och Christofer Rydenfält som projektledare. De forskar båda om arbetsmiljö men med olika fokus.

Ska minska de luftburna metallpartiklarna på arbetsplatsen

Axel Eriksson ska projektleda en studie om vilka arbetsmoment och processer vid smältverk och dagbrott som orsakar höga halter av metallpartiklar i luften. Målsättningen är att ta fram åtgärder mot förhöjda metallpartikelhalter tillsammans med arbetsgivarna som ingår i projektet.

Axel Eriksson, som tidigare inte jobbat så mycket med arbetsplatsexponeringar, ser fram emot att fokusera på luften hos de som har smältverk och dagbrott som sina arbetsplatser. Han säger:

– Det finns arbetsmoment i gruvor som ger förhöjda halter av luftburna metallpartiklar som kan skada människors hälsa. Vi behöver förstå vilka förhållanden och processer som bidrar till de förhöjda halterna, samt ta fram strategier som kan skapa en bättre luftmiljö framåt.

Projektet Luftburen metallexponering på arbetsplatser: partikelkällor, processer och åtgärder tilldelas 4,6 miljoner kronor och pågår till maj 2026.

När chefen mår bra kan arbetsmiljön bli bättre för alla

Långtidssjukskrivningar är vanliga inom den kommunala äldreomsorgen. Det kan dessutom vara svårt att rekrytera personal. Utmaningen gäller inte enbart undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden, utan också chefer.

Christofer Rydenfält ska nu leda ett projekt som handlar om att förbättra chefernas arbetsmiljö. Han säger:

– Chefen är en viktig del av den underställda personalens arbetsmiljö. Chefer som mår bra orkar mer och är bättre chefer. På så vis kan en förbättrad arbetsmiljö för chefer också innebära en förbättring för personalen.

Projektet bygger vidare på resultat från Christofer Rydenfält och forskargruppens tidigare projekt om hemtjänstens arbetsmiljö och pandemins påverkan på arbetsmiljön i hemsjukvården och hemtjänsten.

– I de tidigare projekten har vi sett att personalomsättningen bland chefer i hemtjänsten är så hög att det kan bli svårt att få kontinuitet i ledarskapet. Cheferna har också haft en utsatt roll under de senaste åren eftersom många nya pandemirelaterade arbetsuppgifter lagts på dem samtidigt som deras personal mått dåligt, säger Christofer Rydenfält.

Projektet En chef som mår bra är en bättre chef: Hur kan arbetsmiljön för chefer i kommunal äldreomsorg förbättras? tilldelas 4,4 miljoner kronor och pågår till juni 2026.

Axel Eriksson. Foto.

Axel Eriksson

Axel Eriksson, forskare i aerosolteknik vid LTH
046-222 95 19
axel.eriksson@design.lth.se

Axel Erikssons profil i forskningsportalen

Christofer Rydenfält. Foto.

Christofer Rydenfält

Christofer Rydenfält, universitetslektor i arbetsmiljöteknik vid LTH
070-992 42 72
christofer.rydenfalt@design.lth.se

Christofer Rydenfält i forskningsportalen

Afa:s pressmeddelande

AFA:s pressmeddelande:
34 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa​​​​​​​