Hoppa till huvudinnehåll

Fysiker, kemist och studieteknikexpert blir LTH:s nya hedersdoktorer

Eva Lindroth, professor i teoretisk atomfysik vid Stockholms universitet, Sabeth Verpoorte, professor i analytisk kemi vid Groningens universitet och Björn Liljeqvist, expert på studieteknik och Mensa-ordförande. Det är namnen på LTH:s hedersdoktorer år 2024.

– Publicerad den 21 december 2023

Björn Liljeqvist, Sabeth Verpoorte och Eva Lindroth är LTH:s hedersdoktorer 2024.

Eva Lindroth är professor inom teoretisk atomfysik, Stockholms universitet. Utöver att vara en välciterad och excellent forskare har hon varit biträdande handledare för flera LTH-doktorander, en flitig gästföreläsare och inkluderat LTH-doktorander i kurser på Stockholms universitet.

Sammantaget har hon de senaste tio åren bidragit till att stärka LTH:s forskningsprofil och doktorandutbildning inom attosekundsfysik och bidragit till forskningsområdets framsteg, enligt motiveringen.

Sabeth Verpoorte är professor i analytisk kemi vid Groningens universitet i Nederländerna.

Enligt förslagsställarna har hon bakom sig en ”en enastående vetenskaplig produktion inom lab-on-a-chip och mikrofluidikfältet” och är även en kvinnlig förebild då hon på olika sätt drivit frågan om kvinnlig representation i vetenskapliga sammanhang.

Kopplingen till LTH? År 2011 var hon Lise Meitner-professor och då verksam vid dåvarande institutionen för Elektrisk Mätteknik (idag Biomedicinsk teknik). Hon har sedan dess fortsatt att undervisa i i kursen Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar.

Björn Liljeqvist är civilingenjör och har gjort sig ett namn som föreläsare och författare om studieteknik. Och det är just tack vare sina bidrag inom studieteknik som han nu utnämns till hedersdoktor. Han är också ordförande i Mensa International.

Enligt LTH:s studievägledare, som nominerat honom, har han haft en positiv inverkan på LTH:s ingenjörsstudenter. I mer än tio år har Björn Liljeqvist regelbundet föreläst om studieteknik för studenterna och genomgående fått positiva utvärderingar. Hans insatser har bidragit till ökad självständighet och trygghet hos studenterna.