Hoppa till huvudinnehåll

Forskning på tvären till nytta för världen

Helt kort är tanken med LTH:s profilområden att vi samlar våra forskare tvärdisciplinärt inom områden där LTH har en särskild ställning och där vi kan skapa nytta i vår omvärld, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 29 september 2022

Gruppbild på LTH:s många av profilområdesforskare.
Jag hoppas att satsningen på profilområden ska ge LTH fler världsledande spetsmiljöer – som i sin tur kan locka en mångfald av kreativa och excellenta talanger, skriver Annika Olsson. Foto: Kennet Ruona

LTH:s vision ”Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen” materialiserades på många sätt i slutet av september då vi invigde Centrum för hållbar näringslivsforskning och lanserade LTH:s profilområden, en satsning som i korthet går ut på att samla och synliggöra särskilt starka forskningsmiljöer i hopp om ökad samverkan och bidrag till lösningar på stora samhällsutmaningar.

Det är glädjande att intresset för dessa initiativ är stort från LTH:s externa partners, liksom industrin och samhället i stort. Och jag känner mig stärkt i tron att LTH, genom att satsa på dessa tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, kommer att vara än bättre rustat för att ta sig an de komplexa problem och utmaningar som måste lösas för att Agenda 2030-målen ska nås.

 

Den 22 september hade jag glädjen att tillsammans med Ekonomihögskolan och Sparbanken Skåne inviga Centrum för hållbar näringslivsutveckling, en centrumbildning vars syfte är att stödja utvecklingen mot hållbara affärer. Här har Sparbanken Skåne bidragit med generös donation till Lunds universitet.

Nu samlar vi kompetenser från både LTH och Ekonomihögskolan för att på bästa sätt använda våra respektive styrkor och forskningsperspektiv och tillsammans med näringslivet bidra till den viktiga omställning vi står inför för att klara olika hållbarhetsmål. Detta initiativ kommer sannolikt att vara till nytta för såväl klimatet som industrin.

 

Häromdagen bjöd LTH också in forskare och externa partners och finansiärer till en träff på Campus för att skapa engagemang kring LTH:s profilområden.  

Helt kort är tanken med LTH:s profilområden att vi samlar våra forskare tvärdisciplinärt inom områden där LTH har en särskild ställning och där vi kan skapa nytta i vår omvärld, för livet, digitaliseringen, industrin, klimatet och samhällsbygget.

Utöver en rad ”interna” vinster kommer dessa tvärvetenskapliga miljöer stimulera samarbete mellan den akademiska världen, näringslivet och samhället. Satsningen på LTH:s starka och ”up-and-coming”-forskningsområden förväntas också bidra till att LTH blir en mer attraktiv plats för både nationella och internationella studenter och forskare.

 

Ett viktigt mål är för mig är att LTH når ökad jämställdhet och mångfald – att vi skapar miljöer där vi har olika erfarenheter och bakgrund, bemöter varandra med respekt och gärna tänker konstruktivt men olika.

Jag hoppas att satsningen på profilområden ska ge LTH fler världsledande spetsmiljöer – som i sin tur kan locka en mångfald av kreativa och excellenta talanger. Så stärker vi vår attraktionskraft och våra forskningsmiljöer, och så kan vi göra ännu mer skillnad.

 

Annika Olsson

Rektor LTH

 

Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling – på Lunds universitets webbplats

LTH:s profilområden

Idag är de sju – LTH:s profilområden

LTH:s profilområden är fakultetens starka och tvärvetenskapliga forskning som formerats i temaområden – för att bidra till lösningar för samhällets bästa.

LTH:s sju områden verkar i nära samverkan med näringslivet och samhället för att med gemensamma resurser och kunskaper förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem.

  • Aerosoler
  • AI och digitalisering
  • Avancerade ljuskällor
  • Cirkulär byggindustri
  • Energiomställning
  • Nanovetenskap
  • Teknik för hälsa