Hoppa till huvudinnehåll

Fikan som blev miljondonation till industridesign

− Det var ett långt möte med mycket kaffe för oss båda. Och mycket snus för Ingvar, säger Thomas Johannesson när han tänker tillbaka på sitt möte med Ingvar Kamprad år 1998. För att diskutera samverkan kring industridesignutbildningen hade Ingvar Kamprad stämt träff med Thomas Johannesson, som då var rektor för LTH vid Lunds universitet. Fikan slutade med en donation på 250 miljoner kronor från Stichting IKEA Foundation till utbildningen inom industridesign.

Jessika Sellergren – Publicerad den 30 januari 2018

− Donationen innebar att vi kunde öka antalet studieplatser från 15 till 30 varje år och att vi kunde hålla en högre internationell klass på utbildningen. Ingvar Kamprad önskade att donationen skulle bidra till att god design fanns tillgänglig för så många människor som möjligt, vilket skulle ske genom bra produkter i hållbara material och till låga kostnader, säger Thomas Johannesson.

Donationen var också startskottet för byggandet av Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC). Byggnaden stod klar 2002 och rymmer sedan dess Industridesignskolan samt Institutionen för designvetenskaper.


Claus-Christian Eckhardt är professor i Industridesign och skolchef för Industridesignskolan. Han menar att stödet från Stichting IKEA Foundation vid den tidpunkten var ett unikt sätt att utveckla en industridesignutbildning.

− Om inte fikan mellan Ingvar och Thomas ägt rum hade utbildningen inte varit vad den är idag, säger Claus-Christian Eckhardt, som har träffat Ingvar Kamprad regelbundet de senaste åren för att samtala om design.

− När vi träffades upplevde jag en uppriktighet och en prestigelöshet. Ingvar Kamprad var varm, vänlig och fick mig att känna tillit. Jag uppskattade våra möten, säger Claus-Christian Eckhardt. Vi delade också synen på hur design kan påverka samhället. Han såg att det behövs fler designers i vårt samhälle.


Industridesignskolan tar in 30 elever varje år och har sedan år 2000 examinerat runt 700 studenter. De får ofta framgångsrika yrkesliv där de med sina designkunskaper skapar nytta för samhället på olika sätt.

− Designfilosofin studenterna bär med sig från utbildningen får långsiktig spridning i samhället, säger Claus-Christian Eckhardt. Våra alumner bildar ett globalt nätverk som redan har satt spår, fortsätter han och nämner exempel som Isabelle Olsson som är chefsdesigner vid Google, Anna Haupt och Terese Alstin som står bakom den uppblåsbara cykelhjälmen Hövding och Mehrdad Mahdjoubi som uppfunnit den snålspolande rymdduschen.

– Ingvar Kamprad har satt ett stort avtryck i svensk industridesign och hos oss. Donationen har spelat en viktig roll och effekten av den kommer leva kvar länge, säger Fredrik Nilsson, prefekt vid Institutionen för designvetenskaper, LTH.


Viktor Öwall är nuvarande rektor för LTH och har goda minnen av att, som professor i elektronikkonstruktion, vara del i det ”korskopplande” IKDC genom att i många år undervisa där.

– LTH har Ingvar Kamprad att tacka för extremt viktiga bidrag till vår verksamhet. Donationerna till utbildning och forskning inom industridesign, och därtill huset som är döpt efter Ingvar Kamprad själv, har stärkt LTH och gjort oss till en än mer bred och kreativ teknisk högskola, säger Viktor Öwall.

Ännu ett betydelsefullt Ingvar Kamprad-arv handlar om en av LTH:s ”grannar”.

– För LTH:s del är Ingvar Kamprads engagemang och satsningar på Ideonområdet från 1980-talet och framåt också något vi sent ska glömma. Med Ideon som granne har LTH:s forskare fått nära till näringslivet och troligen kunnat kommersialisera än fler innovationer, till nytta för samhället, säger Viktor Öwall.


JESSIKA SELLERGREN



Läs mer om Industridesignskolan och donationen från Stichting IKEA Foundation:

”Industridesign – ett ämne som lockade fram Ingvar Kamprad” i ”50 år med LTH – en fingervisning om teknik”

http://portal.research.lu.se/portal/files/5851147/5147521.pdf

Industridesignskolans hemsida:

http://www.industrialdesign.lth.se/