Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete om vattenkraftens utmaningar prisas

– Publicerad den 21 december 2010

Marion Guegan

LTH-studenten Marion Guegan är enligt byggföretaget Rambölls årets "mest välförtjänta examensarbetare”. Hon får priset för sitt examensarbete "Climate warming effects on hydropower demand and pricing in California".

 Så här skriver Ramböll I en motivering:

 ”Arbetet visar på svårigheterna att få efterfrågan och tillgång på miljövänlig energi att sammanfalla samt att kunna ta vara på all energin när tillgången varierar kraftigt. Arbetet är mycket omfattande och sammankopplar de miljötekniska och naturvetenskapliga frågorna med marknadsekonomins verklighet.

Examensarbetet är mycket ambitiöst och välstrukturerat med ett klart syfte och för på ett föredömligt sätt fram den mycket angelägen fråga om framtida energiförsörjning och klimatförändringar”.

Förutom äran får Marion Guegan 20 000 kronor. Examensarbetet hör till institutionen för Bygg- och Miljöteknik.