Skip to main content

Ett öppet universitet!

– Published 29 February 2016

Förra veckan inleddes med det första Science and Innovations Talks på Tetra Pak som vi har skrivit om på LTH:s nyhetsplats. Det är ett initiativ som tagits för att skapa fler kontaktytor mellan företag och universitetets forskare. Olaf Diegel, professor vid Institutionen för designvetenskaper, höll ett föredrag om 3D-printning och vilka fantastiska möjligheter som öppnar sig med denna spännande teknik. Förhoppningsvis var det uppskattat och gav någonting för de många anställda på Tetra Pak som var där. Vi öppnar gärna upp för liknande initiativ med andra företag och offentliga aktörer. Varför gör vi då detta? Är vi inom akademin inte ”oss själva nock”? 

Kanske kan det synas som en dum fråga med ett självklart svar: Naturligtvis är vi inte det! Akademin är en del av samhället, om än med en del märkliga idéer och ritualer som kan te sig främmande för en utomstående. Vissa, som jag själv, stannar i den akademiska ”ankdammen” med de speciella förutsättningar som den har. Men de flesta av våra studenter skall lämna akademin och bli en del av det ”verkliga” samhället. Därför måste vi naturligtvis lyssna av vad behoven är och hur våra studenter tas emot. Det vi skall ge våra studenter är framför allt en solid bas, en verktygslåda och att vi odlar deras kritiska tänkande. Det som krävs är inte bara att kunna lösa ett känt problem, utan också att förstå hur man skall angripa en ny frågeställning och ta sig an det oväntade. Vi vet inte hur världen kommer att utvecklas under studenternas yrkeskarriär, men det kommer definitivt att hända mycket vi inte har koll på idag.

Vi lyssnar och vi vill föra en dialog med det omgivande samhället. Under hösten fördes en debatt om att Lunds universitet sluter sig och jag var själv inne i den, se min blogg Frostig samverkan? från den 30 oktober. Även om det känns som om det har bedarrat hör jag ibland ekon: ”LU sluter sig! LU vill inte samverka!” … och så vidare. Inget kan i mina ögon vara mer fel. Jag har jobbat med företag sedan mina doktorandstudier i slutet av 1980-talet fram tills nu, och jag delar denna erfarenhet med många av mina kollegor: Vi vill ha en dialog med industrin och det omgivande samhället. Vi vill veta behoven och förutsättningarna. Vi vill samverka. Men vi förbehåller oss rätten att göra våra egna vägval. Vi skall lyssna – men också vara en bromsande kraft för tillfälliga trender och svängningar. Vi anser, rätt eller fel, att vi ibland vet bättre! 


Viktor Öwall
Rektor LTH