lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ett första samtal på Tetra Pak

2016-02-23

Studenterna Rasmus Pålsson och Hannes Björk, som gör examensarbeten om 3D-printing vid Tetra Pak, demonstrerar möjligheterna med 3D-tekniken.

Kreativt tänkande främjas när företag och individer i allt högre grad börjar skriva ut i 3D.

De kallas Science and Innovation Talks, och kommer att hållas på Tetra Pak i Lund. LTH-professorn Olaf Diegel var förste forskare ut med ett uppskattat anförande om den snabba utvecklingen för 3D-printing – och så ska akademi fortsätta att möta industri i fördjupande samtal under året.


För att förstå mer om vilka behov företagen har, och vilka kunskaper som studenter behöver, har Lunds universitet ingått ett samarbete med Tetra Pak i vad som kallas Industry meets Academy.

Sett ur Tetra Paks perspektiv går det att dra nytta av att ett av världens bästa universitet ligger ”om hörnet”. Genom att öka samarbetet och kontaktytorna hoppas företaget – framgick under samtalet – bland annat uppmuntra och vårda ett nyfiket, kreativt klimat. 

Lunds universitet vill, som LTH:s rektor Viktor Öwall påpekade, erbjuda den bästa utbildningen åt studenter och vara en miljö där nya idéer föds. 

- Ibland sägs det att universitetet är slutet i förhållande till omvärlden. Det är fel! Vid LTH är vi öppna och vill förstå företagens och samhällets behov.

Enligt Viktor Öwall behövs en plattform för än fler djupa diskussioner mellan industri och akademi. 

I slutet av sitt föredrag gav professor Olaf Diegel ett råd till åhörarna – Tetra Paks anställda – om hur de ska förhålla sig till 3D-printing. Uppmaningen löd:

Använd, lär känna, lek!

En enkel handuppräckning i salen visade att så gott som alla åhörare förutsåg att utvecklingen när det gäller 3D-printing skulle påverka deras företag. Intresset var också stort för att tala med de studenter som är knutna till LTH och för närvarande gör sina examensarbeten om 3D-printing vid Tetra Pak. 

Olaf Diegel: Printing the Future

Olaf Digel: The Future of 3D printing 

Industry Meets Innovation 

Science and Innovation Talks

 

FAKTA / Science and Innovation Talks

LU och Tetra Pak har inlett ett samarbete, Industry meets Academy, där ett antal forskare från LTH inleder genom att under året hålla föreläsningar för anställda på Tetra Pak. 

Nästa föreläsning och diskussion handlar om nanoteknologi och äger rum den 11 maj. Moderator är Linus Wiebe, innovationsdirektör vid LU Innovation, Lunds universitet.