Hoppa till huvudinnehåll

Ett gott nytt år, tillsammans!

Med inledningen på 2021 står LTH:s nya ledning redo att förverkliga visionen ”Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen”, genom att definiera vår strategiska riktning och påbörja utvecklingen mot nya mål. Gemensamt ska vi göra LTH än bättre, tydligare och mer synligt, skriver LTH-rektorn Annika Olsson.

– Publicerad den 15 januari 2021

Studenters somriga ben bakom en svart damcykel. Foto taget framför Kårhuset på LTH-campus i Lund.
Det är en spännande tid som vi har framför oss, exempelvis när det gäller arbetet med att skapa hållbara campus i både Lund och Helsingborg, skriver LTH:s rektor Annika Olsson. Foto: Kennet Ruona

Den nya LTH-ledningen är nu på plats för att fortsätta utveckla LTH, med mig som rektor med speciellt ansvar för samverkansfrågor och Heiner Linke som prorektor med särskilt ansvar för frågor som rör forskning och LTH:s utveckling på Brunnshög.  Vi är glada att komplettera ledningen med vicerektorerna:

  • Maria Johansson, med särskilt ansvar för hållbar campusutveckling 
  • Kristofer Modig, med särskilt ansvar för grund- och masterutbildning
  • Martin Tunér, med särskilt ansvar för forskarutbildningsfrågor.


Med inledningen på 2021 står LTH:s nya ledning redo att förverkliga visionen ”Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen”, genom att definiera vår strategiska riktning och påbörja LTH:s utveckling mot nya mål, och gemensamt med verksamheterna göra LTH ännu bättre, tydligare och mer synligt.


Tillsammans kommer vi att jobba vidare utifrån strategiska planens alla områden, med fokus på att utveckla LTH framåt. Vi i ledningen är till exempel angelägna om att ta tag i frågor som handlar om att ytterligare stimulera och bygga starka tvärvetenskapliga forskningsmiljöer i samverkan med strategiska partners i omgivande samhälle.

Genom det arbete som har gjorts med kvalitetsutvärderingen RQ20 finns en mycket bra grund för ett riktat utvecklingsarbete inom forskningen. LTH kommer också att utveckla utbildningar på både grund- och avancerad nivå, för högsta kvalitet och relevans och för att välkomna många nya studenter från hela världen. Vi kommer att fokusera särskilt på hållbar campusutveckling och se till att vår tekniska högskola står för mångfald, likabehandling och en god arbetsmiljö där alla trivs.

Det är en spännande tid som vi har framför oss. Det gäller exempelvis i fråga om framtida campusutveckling, där vi redan har beslut om en inriktning eller vision för LTH:s etablering i Brunnshög och en bra grund för arbetet med hållbara campus i både Lund och Helsingborg. LTH-ledningen vill att transparens, delaktighet och tydlighet blir ledord i detta arbete, och vi hoppas att många ska engagera sig, med sina kompetenser och idéer.


Coronapandemin har fått LTH att ställa om stora delar av sin verksamhet till digital form – och våra studenter och medarbetare har under denna tid verkligen visat prov på kreativitet och förmåga att snabbt hitta nya vägar.

Mitt i denna omställning är vi på LTH angelägna om att fortsatt bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet.

Jag och LTH:s övriga ledning är tacksamma till alla som under rådande restriktioner – nödvändiga för att vi ska bidra till minskad smittspridning – fortsatt bidrar till LTH:s utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Den omställning som LTH:s olika verksamheter gjort under det senaste året har varit imponerande, och den visar på en lösningsfokuserad anda som bådar gott när vi ska fortsätta att utveckla LTH tillsammans.

I år fyller LTH 60 år. Vi i den nya ledningen är nyfikna på de nya utmaningar och frågeställningar som står för dörren, och vi tycker det ska bli roligt att möta dessa tillsammans med er under 2021!


Annika Olsson

Rektor LTH