Hoppa till huvudinnehåll

Ensam är inte stark – genom samverkan över gränser löser vi utmaningar

Att akademi och industri samarbetar och kompletterar varandras kompetenser är nödvändigt, inte minst om vi ska ha en chans att nå Agenda 2030-målen, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 24 februari 2021

Person i skyddsutrustning pekar med handskbeklädd hand på en datorskärm medan en annan i lika dan dräkt ser på. Foto från renrummet i Lund NanoLab.
Tillsammans – till nytta för världen. LTH vill samverka med fler företag och organisationer kring målen i Agenda 2030, skriver Annika Olsson. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Samhället förändras i allt snabbare takt genom stora rörelser eller processer såsom globalisering, urbanisering och digitalisering för att nämna några. Parallellt med dessa samhällsförändringar följer också enorma utmaningar som klimatförändringar, migration, översvämningar, vattenbrist, utmanade energisystem och pandemier. 

Det känns därför extra fint att leda en teknisk högskola som LTH, som utbildar nästa generations problemlösare och bedriver forskning som kan bidra till att lösa samhällets stora utmaningar.

Men utmaningarna är så stora och komplexa att vi behöver arbeta över många gränser för att klara dem. Disciplingränser, organisationsgränser, nationsgränser ... Och det är precis vad LTH:s vision handlar om: Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.


Att hållbar utveckling och de globala
målen står högt på LTH:s agenda är solklart, och jag känner mig stolt över att våra forskare, lärare, studenter och medarbetare är med och bidrar till en bättre värld varje dag.

Förra veckan hade jag nöjet att återknyta bekantskapen med LTH:s näringslivsråd, där vi diskuterade hur LTH ska bli ännu bättre på att samverka, både i våra utbildningar och i vår forskning. Grunden finns där, klimatet är öppet i diskussionerna och vi respekterar varandras olika drivkrafter.

För att lyckas behöver vi förstå de olika perspektiv som våra respektive organisationer har. Med tillit, ett stort mått av förståelse och modet att utmana varandra får vi goda förutsättningar att lyckas i vår samverkan. Att akademin lyckas samarbeta på ett fruktbart sätt med näringsliv och offentliga aktörer är extra viktigt nu, när samhällsförändringarna sker i allt högre takt.

Samtidigt frågar sig kanske några om samverkan med externa aktörer verkligen är så klokt på ett universitet, där forskningen ska vara fri. Men att vi samverkar betyder inte att vi låter oss styras – akademin har rätten till sina forskningsresultat, dem viker vi självklart inte ifrån.


Efter mina år inom både näringslivet och i akademin har jag sett tydligt att akademi och industri är två enheter som kan förstärka varandra, genom att komplettera varandra och lägga ihop relevanta kompetenser.

Forskningen och företagen har ofta kunskaper i och spetskompetenser inom skilda områden, och när de utnyttjas till fullo skapas vassare kunskap som når längre när det gäller lösningar på komplexa problem och utmaningar.

För att vi ska kunna nå målen i Agenda 2030 behöver vi utmanas tillsammans. På LTH forskar och utbildar vi över gränser kring ett antal omställningar, exempelvis omställningen till nya energisystem, till biobaserade och förnyelsebara material, till cirkulära system och mycket mer.

Jag vill välkomna företag och organisationer – och LTH:s alumner – att kontakta mig och LTH om ni vill samverka och vara med på vår resa mot en bättre värld, tillsammans mot målen i Agenda 2030 och till nytta för världen.


Annika Olsson

Rektor LTH