Hoppa till huvudinnehåll

En pigg 60-åring som fortsätter att skapa till nytta för världen

Studenter, forskare, alumner, samverkanspartners, innovatörer och företrädare för innovationsstöd. Alla i LTH:s problemlösande gemenskap behövs när LTH för samman nyfikna frågor och yttersta forskningskvalitet för att förbättra livsvillkor och hitta svar på utmaningar av olika slag. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson, apropå LTH:s 60-årsjubileumsföreläsning "En plats för drömmar och upptäckter".

– Publicerad den 8 oktober 2021

Fyra LTH-lärare sitter och talar eller ser in i kameran bakom en grön glasruta. De ser glada ut. Foto.
X-Lab, där studenter och anställda kan mötas och arbeta med bland annat enklare prototyper, är ett exempel på hur LTH arbetar för fler innovationsresor. Bild från oktober 2020, då LTH:s "makerspace" invigdes. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

I helgen hade vi glädjen att fira LTH:s 60-årsdag, och jag måste säga att det är en vital 60-åring med framtiden framför sig. På ett sätt känns det som att en lång tid förflutit sedan de första studenterna skrevs in, eftersom så mycket hänt under LTH:s första decennier. Samtidigt är känslan att tiden bara rusat fram, och att den rusar vidare med tanke på den snabba utveckling som vi är mitt i och en viktig del av. 

Sedan 1961 har alltså mycket hänt och inte minst slås jag av den utveckling som skett kring campusområdet vid Pålsjö ängar: Från de klassiska Anshelmhusens framväxt i leråkern till ett grannskap som präglas av innovation och tillväxt.


Denna tillväxt beror till stor del på den framstående, ledande forskning och kreativa innovationsanda som präglar LTH – och såklart på LTH:s centrala placering intill Ideon och Medicon Village. Här har många start-ups, liksom större företag som etablerat sig, sitt ursprung i eller nära koppling till forskning från LTH.

Acconeer, BeammWave, Cognibotics, Gasporox, Genovis, Immunovia, Spectracure, Speximo, Veg of Lund – ja, detta är bara en del av de bolag som uppstått ur forskning från LTH.

Innovationsförmågan hos våra forskare präglar naturligt också LTH:s undervisning, så att studenterna genom sin utbildning kan ta ett kliv till att bli innovatörer och entreprenörer.

Vad är det då som ger LTH den goda grogrunden för innovation?

Jag vill påstå att det handlar om goda möjligheter till tvärvetenskap inte minst eftersom vi ingår i ett komplett universitet med nio olika fakulteter. Det handlar om framgångsrik grundforskning, om avancerad forskningsinfrastruktur, om stark samverkan med näringslivet och ett välutvecklat innovationssystem runt knuten. Vi har LU Innovation, Ideon och Medicon Village och flera andra aktörer som brinner för att se till att innovationer kan gå från idé till ”marknad”. 


Ooble, Påhoj, Hövding,
FoPo Powder, Rescued och Orbital Systems är ännu några namn vi på LTH stolt kan lyfta och som har sitt ursprung från våra studenter.

Genom att Lunds universitet har en egen inkubator för studenter, Venture Lab, kan våra studenter få hjälp på sin innovationsresa.

I LTH:s undervisning stimulerar vi innovation både genom programinnehåll – där några program har kurser som handlar om prototyping och utveckling av produkter – och genom förebilder (precis som professor Lars-Erik Wernersson, Acconeers grundare, påpekade under paneldiskussionen i lördags har många av LTH:s lärare gjort innovationsresor).

Nu har vi på LTH också X-Lab som ger studenter och anställda från hela Lunds universitet möjligheter att vara kreativa och ”prototypa” i enkel skala. 


Under lördagens Jubileumsföreläsning
blev jag glad att höra att innovatörer med LTH-bakgrund uppfattar LTH som en plats för drömmar och upptäckter där vi kan vara ”oss själva”. Det var också roligt att höra att innovatörer i osäkra tider tänker på sin utbildning som en trygghet: Om allt de satsat skulle gå åt skogen … då har de sin utbildning att falla tillbaka på.

Inspirerande var också tanken att LTH:s högkvalitativa forskningsspets i ännu högre grad kan möta företagens behov – att vi tillsammans ska jobba på en ”kallelse” för att se till att mer interaktion och innovation ska kunna uppstå här i Lund, Malmö och Köpenhamnsregionen.

Tack för frågan, LTH:s hedersdoktor Johan Wester som modererade samtalet, den kallelsen ska jag återkomma om!

Vi på LTH ska fortsätta i en anda av nyfiket undersökande, i experimenterande och kreativa ansatser – till nytta för världen. I vår problemlösande gemenskap behövs alla LTH:are: studenter, forskare, alumner, samverkanspartners, innovatörer och företrädare för innovationsstöd. 


Jag hoppas att vi
de närmaste 60 åren ska fortsätta att vara värd för många möten där ”naiva” frågor samsas med yttersta forskningskvalitet för att förbättra livsvillkor och hitta svar på utmaningar av skilda slag. Tillsammans ska vi fortsätta att bygga kunskap och hitta lösningar – till nytta för världen. 


Annika Olsson 

Rektor LTH

 

Om LTH:s Jubileumsföreläsning "En plats för drömmar och upptäckter"

En längre och ändå ofullständig lista över innovationer och företag med LTH-koppling