Hoppa till huvudinnehåll

En mångfald av kunskap – men lockar vi alla som har rätt förutsättningar?

LTH ska locka framtidens talanger och utbilda dem till ingenjörer, arkitekter och industridesigners. Ungdomar som med självklarhet uppmuntrats till högre studier av föräldrarna är inte alltid de mest lämpade. Att bredda rekryteringen till universitet och högskolor handlar inte om att sänka kraven utan snarare höja dem, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 1 juni 2023

Annika Olsson framför solbelyst vägg av murgröna.
Barn till akademiker läser gärna vidare på universitet och högskola – oavsett betyg. Idag missar vi elever som har goda betyg, kompetens och kapacitet men saknar en tradition av högskolestudier i familjen, skriver LTH:s rektor Annika Olsson. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Den gångna veckan har varit en vecka då vi uppmärksammat studenter som fått sina diplom på examenshögtid, men också doktorer och hedersdoktorer som fått sina insignier på promotionen i ett blomstrande och soligt Lundagård.  

Jag har mött en mångfald av färdiga doktorer, ingenjörer, arkitekter, industridesigners och personer som tagit en internationell masterutbildning på LTH. Alla har de genom sin utbildning skaffat kunskap, bildning och färdigheter – som kan användas för att bidra till en bättre värld.

Att blicka ut över bredden och mångfalden på LTH:s promoverade och examinerade gör att jag känner jag mig stolt! Samtidigt gnager en oro över att vi missar duktiga högstadieelever och gymnasister som inte har en tradition i familjen att studera på högskola, men som otvivelaktigt har förutsättningar med goda betyg, kompetens och kapacitet.


LTH har arbetat länge och medvetet med breddad rekrytering för en mer jämställd fakultet, och nu är vi glada över att 38 procent av årets förstaårsstudenter är tjejer.

Men vi behöver också bli bättre på breddad rekrytering av icke-akademikerbarn, och barn med utländsk bakgrund, i synnerhet som det finns potential att rekrytera fler talanger inom dessa grupper och samtidigt behålla, eller till och med öka, nybörjarstudenternas förkunskaper. Vi behöver helt enkelt lyckas attrahera och fånga de ungdomar som har bra betyg men som saknar tradition i familjen, i klassen eller i bostadsorten.

När vi tittar på statistik över LTH:s antagna studenter, så ser vi att traditionen med högutbildade föräldrar stimulerar även dem som inte har högst betyg att söka vidare till högskola och universitet, medan andelen som söker till universitet är lägre bland ungdomar som har högre betyg men saknar högutbildade föräldrar. Detta gap gör att vi går miste om ungdomar som har både kapacitet och kompetens att läsa vidare, vilket känns sorligt och rentav förkastligt ur ett samhällsperspektiv.


Vi vet alla att det fina med utbildning och kunskap är att det ger möjligheter att bidra till samhällsbyggnad och lösningar som gör världen bättre, och inte minst till en framtid som ger jobb och chans att utvecklas som person.

Då är det synd att vissa som har förmågan missar denna möjlighet för att tradition och kunskap om högre utbildning saknas och står i vägen för en framtida utbildning. Detta behöver vi ändra på och där har både vi inom högre utbildning och grund- och gymnasieskola ett stort ansvar.

Och låt mig förtydliga något som ofta leder till onödiga missuppfattningar:

Breddad rekrytering handlar inte om att sänka nivån eller kraven i våra utbildningar, utan snarare om att höja och öka dem. Det lyckas vi med om vi attraherar rätt studenter – de med höga betyg och bästa förmågorna att klara en högskoleutbildning.

 

Annika Olsson

Rektor LTH

 

PS Apropå att bredda rekrytering och inge en vidare krets modet att söka: Titta gärna på LTH:s korta filmklipp ”Ha inte mattepanik” och läs om stöd i studierna. Om du har egna erfarenheter av att ha överraskat omgivningen med att börja studera efter gymnasiet och bra tips till LTH om vad alla föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare borde berätta för sina barn om högre studier får du gärna mejla till Charlotta Nilsson, som forskar i kärnfysik men också har ett särskilt uppdrag att arbeta med breddad rekrytering på LTH.