Elväg i Lund invigd

Nu är den på plats, en ny typ av elväg som installerats på Getingevägen i Lund till att börja med. Det är den första elvägen som enkelt kan monteras på befintlig väg. Tekniken har utvecklats av bolaget Elonroad och LTH och invigdes på torsdagen av bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Publicerad den 5 juni 2020

Buss och ballonger när helt ny elvägsteknik invigdes i Lund på torsdagen.

Grundidén med elvägar överlag är att ett elfordon laddas med el från luftledning eller skena i vägbanan. Elvägar kan alltså byggas på lite olika sätt och tekniken som premiärinstallerats i Lund går ut på att skenor läggs i mitten på befintlig väg. Fordonet laddas inte bara när det körs utan också när det står stilla. Vägen behöver knappt byggas om och för andra bilar blir det ingen märkbar skillnad.

Till att börja med är det en buss som kommer trafikera sträcken en vecka per månad. Också ett besökscentrum ska byggas.

Vid invigningen deltog bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– För att vi ska nå klimatmålen är elektrifieringen av transportsektorn avgörande. Elvägar är en viktig del i arbetet att minska utsläppen, och Evolution Road kommer kunna ge viktig kunskap i arbetet framåt, sa han via länk från Stockholm.

Energin överförs från laddskenor i vägen till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna, ett så kallat konduktivt system, vilket innebär en effektiv överföring av ström på upp till 300 kW från skenorna till fordonet.

Laddskenan på vägen strömsätts i korta meterlånga sektioner, vilket gör säkerheten hög eftersom den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet.

LTH har varit engagerade i elvägstekniken sedan ett decennium ungefär och stödjer teknikutvecklingen med examensarbetare, doktorander och seniorforskare.

– LTH:s uppgift i EvolutionRoad-projektet är att mäta, analysera och dokumentera elektriska aspekter såsom energiförbrukning, verkningsgrader, elsäkerhetsaspekter, påverkan på elnätet, radiostörningar med mera, säger Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik och automation vid LTH.

FAKTA | Om projektet

Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Läs mer här: www.evolutionroad.se/sv/nyheter/nasta-generations-elvag-invigd-i-lund-av-sydsvenskt-konsortium-med-energi-och-digitaliseringsminister-anders-ygeman/

Tidigare artikel om testvägen som byggdes vid Örtofta, men inte körde i skarpt läge: www.lu.se/article/ny-elvag-utanfor-lund