Hoppa till huvudinnehåll

Djupborrning ska ge insikt i underjorden

– Publicerad den 19 maj 2011

Verkstadsföretaget Atlas Copco har fått ett ovanligt uppdrag: att tillverka forskar-Sveriges första egna ”superborr”. Den beräknas bli klar efter sommaren och kunna tas i drift i början av nästa år.

Utrustningen klassas som nationell resurs finansieras med ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet på 25,8 miljoner kronor. Lunds Tekniska Högskola har det tekniska och operativa ansvaret.

Vad borren, som kan nå 2,5 km djupt, ska användas till är upp till svenska forskare att komma med förslag till och söka medel för.

Ett projekt har redan fått klartecken. Det handlar om att borra i fjällkedjans bergmassiv för att ta reda på hur bergskedjor bildats. Uppsala universitet är vetenskapliga ledare medan LTH har teknikansvaret som utförare.

I övrigt finns långt framskridna planer på att utforska möjligheter till C02-lagring, nya sätt att lagra energi och hur man bör förvara kärnavfall. Andra ämnen handlar om grundvattnets kvalitet och hur länge det räcker. Därtill finns mer naturvetenskapliga ambitioner såsom att kartlägga meteoritnedslag och ta reda på hur långt ner det finns liv.

– Sådana här borrar används annars mest av gruvnäringen. Att ha tillgång till en sådan utrustning för att förutsättningslöst utforska olika områden är unikt, säger Leif Bjelm, professor i Teknisk geologi vid LTH och en av de drivande i projektet. Han tillägger:

– I vissa lägen måste man gå i närkamp med naturen - det vill säga borra i den. Idag vet man inte om det svenska berget klarar C02-lagring eller ej, för att ta ett exempel. Sådant måste man utforska på plats genom att utföra borrningar i vilka man mättekniskt fastställer hur de egentliga förhållandena är.

För att vara transportabel monteras borrutrustningen på en lastbil. Den kommer att väga ca 20 ton, exklusive lastbil, och stå parkerad i Lund när den inte används.

– Förhoppningsvis är den ute på uppdrag ofta, säger Jan-Erik Rosberg, biträdande lektor i akviferteknik vid LTH och nybliven projektledare för projektet.

Efterhand kommer förmodligen även några doktorander att anställas för att forska om framförallt borrteknik och mätteknik i borrhål. Vid avdelningen för Teknisk geologi finns mångårig erfarenhet av att utveckla olika slags tekniker för prospektering. Exempelvis hur man kan undersöka förutsättningar för exempelvis damm-, bro- och tunnelbyggen eller utvinna geotermisk energi.

Läs tidigare pressmeddelande här.

Liksom de flesta svenska universitet och högskolor ingår Lunds Tekniska Högskola i Svenska djupborrningsprogrammet (SDDP). Det är en sammanslutning för vetenskaplig borrning och provtagning som länkar samman svenska och utländska universitet och forskare. Uppsala universitet är koordinator för SDDP och Uppsala universitet var en av medsökandena i Lunds universitets ansökan till VR. Läs mer här: www.sddp.se.

En hel del utrustning har också köpts in från Boart Longyear i Kanada.

För mer information, kontakta Leif Bjelm, professor teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola, 046-222 89 83, leif.bjelm@tg.lth.se eller Jan-Erik Rosberg, Jan-Erik.Rosberg@tg.lth.se046-2224086 och  www.tg.lth.se