Hoppa till huvudinnehåll

De har skrivit nytt standardverk för byggbranschen

Det har länge saknats en heltäckande lärobok som följer hela byggprocessen, ansåg lärare och forskare i byggproduktion som för mer än tio år bestämde sig för att ändra på den saken. Nu är resultatet helt klart: bokserien "Byggledning" omfattar tvåtusen sidor och ett omfattande digitalt material. Innehållet vänder sig till ingenjörsstudenter och är även tänkt att fungera som handbok till yrkesverksamma.

Kristina Lindgärde – Publicerad den 15 juli 2021

Stefan Olander, Urban Persson, Radlinah Aulin, Mats Persson, Bengt Hansson, Anne Landin
Författarna Stefan Olander, Urban Persson, Radlinah Aulin, Mats Persson, Bengt Hansson och Anne Landin

– Lärare och studenter som varit aktiva i kurser inom området byggledning har i kursutvärderingar påtalat behovet av modern kurslitteratur. Ofta används kompendier. Böckerna bidrar i förlängningen till ökade kunskaper hos byggprocessens aktörer, vilket i sin tur leder till färre byggfel och tvister, säger Bengt Hansson, professor i byggproduktion vid LTH och en av initiativtagarna.

De tre böckerna – Projektering, Produktion och Förvaltning – följer varsitt skede i bygg- och förvaltningsprocessen och täcker in de kunskaper och färdigheter som behövs för att leda arbetet på ett effektivt sätt mot beställarens mål, från idé till förvaltning. Sista boken, Förvaltning, behandlar förvaltning av fastigheter för de aktörer som anlitas för projektering, produktion och fastighetstjänster.

Handböcker i yrkeslivet

Bokserien riktar sig till studenter på ingenjörsutbildningar med bygginriktning men kan även användas av yrkesverksamma inom bygg- och fastighetssektorn samt som underlag i företagsinterna kurser.

– Tanken är också att studenterna ska ta med sig böckerna ut i arbetslivet. Det viktiga är att man inte bara använder litteraturen under studierna, utan också som handböcker att återkomma till i yrkeslivet. Kunskaper behöver ständigt fräschas upp, säger Bengt Hansson.

Tentorna går bättre

Byggledning omfattar också ett stort digitalt material med kursupplägg, förslag på tentor med mera.

– Lärarna på både högskolor och yrkeshögskolor har en pressad situation, samtidigt som ämnet är enormt mångfacetterat. Byggledning ska göra arbetet enklare för läraren och samtidigt skapa en gemensam kunskapsgrund och terminologi för studenterna, säger Anne Landin, medförfattare och professor i byggnadsekonomi vid LTH. 

– Vi kan redan nu se resultat på kurserna. Vi har ungefär samma tentor, men resultaten blir bättre. Tack vare böckerna lyfter vi studenterna, säger Anne Landin.

Om författarna:

  • Bengt Hansson är professor i byggproduktion vid Lunds universitet och verksam som byggkonsult.
  • Stefan Olander är docent i byggproduktion vid Lunds universitet och har varit koordinator för Sveriges Bygguniversitet.
  • Anne Landin är professor i byggnadsekonomi vid Lunds universitet och byggkonsult inom kvalitet och miljö.
  • Radhlinah Aulin är universitetslektor i byggproduktion vid Lunds universitet.
  • Urban Persson är teknisk doktor vid Lunds Tekniska Högskola och bygglednings- och miljökonsult inriktad på bostads- och kontorsprojekt och med hållbart byggande som specialitet.
  • Mats Persson är universitetslektor i byggteknik och byggproduktionsteknik vid Malmö Universitet (endast i boken Byggledning Produktion).

Länk till böckerna:

Byggledning - Projektering - 9789144105727 | Studentlitteratur

Byggledning - Produktion - 9789144105734 | Studentlitteratur

Byggledning Förvaltning - Paket - 9789144155654 | Studentlitteratur