Hoppa till huvudinnehåll

Dags för LTH:s examenshögtid i vinterskrud

I det vackra vintervädret är det idag dags för 250 examinander att ta emot diplom ur rektors hand på LTH:s högtidliga examenshögtid i universitetshuset aula. Under högtiden, som direktsänds på webben, kommer också LTH:s jubileumsstipendium att delas ut.

– Publicerad den 1 december 2023

Vintern 2023 är det 250 nyutexaminerade civilingenjörer, masterstudenter, högskoleingenjörer och arkitekter som diplomeras på LTH:s examenshögtid i universitetsaulan.

Examenshögtiden är uppdelad i två tillfällen, den första börjar kl 12 och det andra tillfället kl 16. Båda högtiderna livesänds på www.lth.se/stream så att nära och kära - i och utanför Sverige - som inte kan komma, har möjlighet att följa ceremonin på distans. 

Högtidstalare

Ingrid Petersson är Lunds universitets nya ordförande.  Ingrid Petersson har haft en lång karriär inom svensk offentlig förvaltning. Hon har bland annat varit departementssekreterare i Finansdepartementet, departementsråd på Socialdepartementet och överdirektör på Riksförsäkringsverket. Petersson har och har haft flera styrelseuppdrag, för närvarande är hon styrelseledamot i Skogsstyrelsen. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag ibland annat Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Svenska turistföreningen och Stockholm Environment Institute. Hon har även varit ordförande för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

LTH:s Jubileumsstipendium

LTH:s Jubileumsstipendium delas ut vid högtiden kl. 12 av LTH:s vice rektor Kristofer Modig. Stipendiaten 2023 är Lucas Carlsson, som belönas för sitt examensarbete: Predicting Protein Stability with Machine Learning.

Motiveringen:
Trots begränsade förkunskaper inom ämnet djupinlärning inom maskininlärning har pristagaren genom självstudier lyckats bemästra ämnet så bra att den inom arbetet utvecklade metodiken inte bara står sig väl i konkurrens, utan även överträffar vad som återfinns i den vetenskapliga litteraturen. Detta visar på en hög grad kreativitet och självständighet, och examensarbetet som helhet exemplifierar god ingenjörskonst.

Pristagaren har framgångsrikt presenterat huvuddragen av metodiken och den teoretiska bakgrunden för projektet på ett noggrant, koncist och pedagogiskt sätt och inkluderat bra förklaringsmodeller i arbetet.

Examensarbetet upprätthåller en mycket hög kvalitet inom ett utmanade och högaktuellt område.

Ceremonierna sänds live:
www.lth.se/stream