Hoppa till huvudinnehåll

Dags för förslag till nya Lise Meitner innehavare 2012 – 2014

– Publicerad den 21 februari 2011

LTHs institutioner inbjuds att komma in med förslag till nya innehavare senast  31 mars 2011. Lise Meitner-professuren ären gästprofessur med syfte att LTH ska kunna bjuda in en framstående kvinnlig forskare som kan verka vid LTH under en period och vara en förebild för andra kvinnor vid LTH. Professuren inrättades 1 januari 1999.

Läs mer om Lise Meitner-professuren här