Hoppa till huvudinnehåll

Avstamp för Aerosoler

Atmosfär och klimat, inom- och utomhusluft, emissioner från transport och energiproduktion samt design av partiklar för tillverkning av nya material – forskningen inom LTH:s profilområde Aerosoler berör många områden. Målet är att arbeta för ren luft, för att förbättra klimatprognoser och för att möjliggöra hållbara lösningar. Nu har profilområdet haft kick-off i Lund.

Erik Andersson – Publicerad den 27 januari 2023

Många personer sitter på stolar och tittar på en presentation. Foto.
Det var stort intresse för Aerosolers kick-off – ett sjuttiotal personer medverkade. Foto: Erik Andersson

Ett 70-tal personer från LTH, Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteten deltog i kick-offen som hölls på Ideonområdet den 12 januari. Denna heldag av aktiviteter bestod av korta presentationer av själva profilområdet, dess fyra fokusområden, infrastrukturer och områden där forskningen kan tänkas göra avtryck – i det här fallet människors hälsa, klimatet samt lösningar och innovationer. Detta kompletterades sedan med workshoppar, postervisningar av doktorander och yngre forskare samt en gästföreläsning av Ulla Vogel, verksam vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Köpenhamn och nyligen utsedd till hedersdoktor vid LTH.

Trots det välfyllda programmet gavs det under dagen många tillfällen till friare diskussioner, till exempel under fikor, postervisningar samt lunch och middag.

– De sammanlagt nio workshopparna var viktiga tillfällen till interaktion, men också en ingång till att lära känna varandra, efter intresse och över ämnesgränserna, säger Joakim Pagels, koordinator för profilområdet.

Resultaten från workshopparna kommer att bli viktiga i det fortsatta arbetet inom profilområdet:

– Det blev en lyckad dag med många kreativa förslag på hur vi kan fortsätta samarbeta. De som var med kändes nyfikna och var generösa med att dela med sig av sina kunskaper och tips, säger Moa Sporre, också hon koordinator för Aerosoler.

Flera personer som står upp och fikar och diskuterar. Foto.

Blå himmel och moln. Foto.

LTH:s profilområde Aerosoler

Aerosoler bidrar med kunskap om hälsosamma inomhus- och utomhusmiljöer, rena transporter samt hållbara material och städer.

Aerosoler – på LTH:s webbplats