Hoppa till huvudinnehåll

”Att utmana konventioner i designvärlden en nyckel till mer levande design”

Bling associeras med exklusiva och skrytsamma accessoarer, förknippas med ”dålig smak” och står i kontrast till estetiska värderingar som finns inom designfältet. Men vad händer när bling och design förs samman? En ny avhandling i industridesign vid LTH visar att normprovokationer – som att bryta mot konventionerna med hjälp av subkulturen bling – kan leda till ökad medvetenhet och kreativitet gällande normer inom design.

Jessika Sellergren – Publicerad den 12 februari 2024

En smyckestäckt hand som sträcker sig efter ett glas. Foto.
Design och bling kan ses som varandras motpoler. Medan behov och funktion står i centrum inom design så är bling precis tvärtom. Foto: Unsplash

Despina Christoforidou, forskaren bakom avhandlingen, förklarar att design och bling-estetiken kan ses som varandras motpoler. Behov och funktion står i centrum inom design med parollen ”less is more”. Bling är precis tvärtom: ”more is more”. Hon säger:

– Det som provocerar är att bling i designsammanhang betraktas som dålig smak.

Normprovokationer för ökad medvetenhet och kreativitet

I sin forskning använder Despina Christoforidou bling som en sorts provokationskatalysator för att fånga upp normavvikelser i sitt arbete med designstudenter, designlärare och yrkesverksamma designers.

Hon förklarar att normer är svåra att greppa, men genom att bryta mot dem, med hjälp av bling, tvingas designers konfrontera sina egna förutfattade meningar.

– I denna konfrontation utvidgas horisonten för vad som är möjligt inom och utanför de etablerade ramarna. Att använda bling som ett medel för normprovokationer öppnar dörren för nytänkande och utmanar de konventionella synsätten, säger hon.

Men hur beskrivs ett normbrott? Ett exempel finns i en kurs om trender för designstudenter. I kursen använde Despina Christoforidou kulturkrocken mellan design och bling för att skapa ett normbrott. Studenterna gick från att vara skeptiska till att skapa kreativa kollage och designförslag inspirerade av både bling och hållbara budskap.

– En av studentgrupperna designade en vask med en vattenkran i guld för att påminna om hur exklusivt vatten är och för att inleda en diskussion om att minska förbrukningen av vatten, säger hon.

Design och ”mellanförskap”

Designerns roll kräver en förmåga att navigera i osäkerhet och friktion, och olika designuppdrag innebär att man arbetar mellan olika kontexter. 

Despina Christoforidou kallar det för ”mellanförskap” – att varken vara innanför en kontexts gemenskap eller helt utanför, samtidigt som designern är en del av flera kontexter:

– Det finns ett behov av att navigera mellan olika normer och värderingar som utgör de olika fält man arbetar inom.

Människofigurer som håller ut armarna. Illustration.
Mellanförskapet uppstår då du varken är helt innanför en kontexts gemenskap eller helt utanför. Normer och värderingar påverkar hur stort utrymmet i mellanförskapet är. Som designer är du mellanförskaparen som tänjer på gränserna i utrymmet du befinner dig i. Källa: Pexels


För att undersöka mellanförskapet med utgångspunkt i normer och normavvikelser har Despina Christoforidou intervjuat normbrytande designers och deras förhållningssätt.

En av dem är en designer som rör sig mellan design och slöjd och som väljer att jobba isolerat i skogen på grund av upplevelsen av att inte vara accepterad av konst- och designetablissemanget.

– När de egna värderingarna står i kontrast till omgivningens ökar behovet av att utföra ett normbrott, säger Despina Christoforidou.

Normkrockar och den friktion de leder till kan vara värdefulla för designers för att förstå sin kontext.

– Att utmana konventioner inom designvärlden, likt användningen av bling, blir på så sätt inte bara ett brott mot normer utan en nyckel till en mer levande och nytänkande designpraktik.

Vad är design?

Varje objekt som vi interagerar med i hemmet, på kontoret, i skolan och i den offentliga miljön är resultatet av en designprocess. Förutom fysiska föremål tillämpas designprocessen även för att ta fram nya tjänster och processer som till exempel banktjänster, kollektivtrafik och in- och utcheckning på flygplatser.

Design handlar om idéskapande, utveckling och utformning av föremål, tjänster och processer för att bidra till omställningen mot en hållbar framtid, samt ge användare varaktiga och meningsfulla upplevelser.