Skip to main content

"Att bredda rekryteringen handlar inte om att sänka kraven"

REKTORS BLOGG. Idag missar vi elever som har goda betyg, kompetens och kapacitet men saknar en tradition av högskolestudier i familjen, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Published 2 June 2023

Porträttfoto av Annika Olsson.
Att blicka ut över bredden och mångfalden på LTH:s promoverade och examinerade gör mig stolt. Samtidigt gnager en oro över att vi missar duktiga högstadieelever och gymnasister som inte har en tradition i familjen att studera på högskola men som otvivelaktigt har goda förutsättningar, skriver Annika Olsson. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

I ett blogginlägg vill LTH:s rektor Annika Olsson reda ut en vanlig missuppfattning: Breddad rekrytering inte handlar om att sänka nivån eller kraven i våra utbildningar utan snarare om att höja och öka dem, skriver hon.

"Det lyckas vi med om vi attraherar rätt studenter – de med höga betyg och bästa förmågorna att klara en högskoleutbildning."

Hela blogginlägget "En mångfald av kunskap – men lockar vi alla med rätt förutsättningar?"