Arkitekturstudenter visar förslag för landsarkivet

– Publicerad den 22 mars 2011

Lunds nations planer på att bygga studentbostäder i landsarkivet som ritades av arkitekten Bernt Nyberg har väckt stor debatt i Lund. För att ha bostäder i huset måste det tas upp fönster i tegelfasaden. I ett upprop som spreds över världen har arkitekter protesterat mot vad man menar är en vandaliserad av denna arkitektoniskt värdefulla byggnad.

Avdelningen för Arkitektur, -restaurering & byggnadsvård har fångat upp diskussionsfrågan om arkivbyggnadens framtid och i årets masterskurs utvecklat skisser på hur byggnaden kan bevaras och utvecklas för framtida studentboende.

Byggnaden som ritades av arkitekten Bernt Nyberg och uppfördes 1968-71 betraktas av arkitektkåren som en modern arkitektur-ikon väl värd att byggnadsminnesförklaras. Värdet ligger i byggnadens skulpturala slutenhet, materialbehandling och fasta struktur.

Med detta som utgångspunkt har 15 fjärde- och femteårsstudenter vid Arkitektskolan, LTH tagit fram skisser och modeller på hur byggnaden kan utvecklas för 30-40 studenters boende med unika kvaliteter centralt i Lund.

Arbetena finns under denna vecka utställda i Kemicentrums inre entréhall ingång B.