"Alla i LTH:s problemlösande gemenskap behövs"

Jag hoppas att vi de närmaste 60 åren ska fortsätta att vara värd för många möten där ”naiva” frågor samsas med yttersta forskningskvalitet för att förbättra livsvillkor och hitta svar på utmaningar av skilda slag. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

– Publicerad den 8 October 2021

Fler innovationsresor? Bild från oktober 2020, då LTH:s "makerspace" X-Lab invigdes. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

"En plats för drömmar och upptäckter" var titeln på LTH:s Jubileumsföreläsning som gavs 2 oktober med anledning av 60-årsjubileet, och där hedersdoktor Johan Wester modererade paneldiskussioner med bland andra flera innovatörer. 

Studenter, forskare, alumner, samverkanspartners, innovatörer och företrädare för innovationsstöd behövs när LTH för samman nyfikna frågor och yttersta forskningskvalitet för att förbättra livsvillkor och hitta svar på utmaningar av olika slag, skriver LTH:s rektor Annika Olsson apropå diskussionerna som fördes om en 60-åring som är till nytta för världen.

Vad skapar LTH:s goda grogrund för innovation? 

"Jag vill påstå att det handlar om goda möjligheter till tvärvetenskap inte minst eftersom vi ingår i ett komplett universitet med nio olika fakulteter. Det handlar om framgångsrik grundforskning, om avancerad forskningsinfrastruktur, om stark samverkan med näringslivet och ett välutvecklat innovationssystem runt knuten. (...) Ooble, Påhoj, Hövding, FoPo Powder, Rescued och Orbital Systems är ännu några namn vi på LTH stolt kan lyfta och som har sitt ursprung från våra studenter."


Hela blogginlägget av LTH:s rektor: "En pigg 60-åring som fortsätter att skapa till nytta för världen"