Hoppa till huvudinnehåll

25

November

SFO workshopserie: Sociala och miljömässiga konsekvenser i alla sammanhang - med globala perspektiv

Binoculars
Tid: 2021-11-25 09:00 till 12:00 Konferens

Vill du lära dig mer om hur du kan relatera din forskning till hållbar utveckling eller skapa samarbeten med forskare inom andra forskningsområden? De strategiska forskningsområdena arrangerar, i samarbete med Hållbarhetsforum, en serie av workshops med fokus på globala målen under 2021. Detta är den andra workshopen inom temat Ansökningsprocessen.

Hållbarhetseffekter av innovationer kommer vanligtvis att vara mycket beroende av befintlig och framtida politik. Betydande skillnader finns också mellan länder eller regioner, beroende på resurser, inkomstskillnader, demografi, geografi och institutionella strukturer. Fokus i denna workshop kommer att vara att utforska hur uppskattning av effekter för forskningsförslag kan baseras mer på lokala förhållanden, samt att överväga hur störningar och systemförskjutningar kan leda till olika scenarier.

Workshopen arrangeras i samarbete med de strategiska forskningsområdena MECW och EXODIAB.

Workshopen hålls på engelska. 

Läs mer och anmäl dig på sustainability.lu.se (på engelska)

MECW - cmes.lu.se (på engelska)
EXODIAB - exodiab.se (på engelska)

Doktorandkurs

I anslutning till temat kommer doktorandkursen Hållbarhetspåverkan och samhällsrelevans för forskningsansökningar arrangeras, öppna för alla doktorander. Anmäl dig senast den 30 september.

Information och hur du anmäler dig till kursen Hållbarhetspåverkan och samhällsrelevans för forskningsansökningar - hallbarhet.lu.se

Syftet med workshopserien

I takt med att klimatet och andra planetkriser eskalerar, är det nödvändigt att utveckla de strategiska forskningsområdena för att bättre möta samhällsutmaningarna och hitta lösningar för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling över hela världen.

Målet med workshopparnas är att utveckla arbetsprocesser av gemensamt intresse, utbyta erfarenheter och stärka hållbarhetssamarbetet mellan forskningsområden, samt att skapa en bredare reflektion kring hållbarhetsfrågor vid Lunds universitet och i samhället. FN:s globala mål kan i detta sammanhang fungera som ett gemensamt språk som förbinder akademisk verksamhet med politiska mål.

Workshopparna riktar sig främst till forskare, doktorander och forskningskoordinatorer/administratörer från de strategiska forskningsområdena, men workshopparna kommer att vara öppna för all personal inom Lunds universitet.Om händelsen
Tid: 2021-11-25 09:00 till 12:00

Plats
John Ericssons väg1 (Väg&Vatten, Konferensrummet våning 3 och online (Zoom-möte)

Kontakt
cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se

Spara händelsen till din kalender