Hoppa till huvudinnehåll

Storsatsning på materialforskning

WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är den största satsningen på materialforskning för hållbarhet i Sverige och är möjlig tack vare finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Nu investerar WISE 500 miljoner kronor i utrustning och infrastruktur vid sju universitet i Sverige – och av dessa går nära 90 miljoner till Lund.

– Publicerad den 12 januari 2024

Foto på järnrör
90 miljoner kronor går till Lund när Wallenbergs forskningsinitiativ WISE investerar en halv miljard kronor i materialvetenskap för ökad hållbarhet – den största satsningen i sitt slag någonsin i Sverige. Foto: Kennet Ruona

För att bekämpa klimatförändringar och för att ställa om till ett hållbart samhälle finns ett stort behov av nya avancerade material. För att snabba på denna omställning behövs infrastrukturer för spetsforskning som kan bidra till att skapa mer kunskap om material och utveckla gröna teknologier. 

– Att hitta nya material för en hållbar värld kan bara uppnås genom mer kunskap. Materialvetare använder sig av forskningsverktyg i form av spektrometrar, mikroskop och andra instrument för att upptäcka och förstå materialens grundläggande egenskaper. Vi är mycket entusiastiska över denna satsning på infrastrukturer och utrustningar, och vi är övertygade om att de kommer att få ett enormt genomslag och snabba på omställningen, säger Magnus Berggren och Olle Eriksson, föreståndare respektive vice föreståndare för Wallenbergs forskningsinitiativ WISE.

I satsningen finansieras infrastrukturer för transmissions- och svepelektronmikroskopi, fotoelektronspektroskopi, kärnmagnetisk resonans och avbildande magnetisk resonans, masspektroskopi, kristallografi, additiv tillverkning, samt ett flertal dedikerade fabrikations- och synteslaboratorier för elektroniska och cirkulära material. Flera av plattformarna kommer att vara distribuerade infrastrukturer, med kompletterande utrustningsuppsättningar på olika universitet.

Lunds universitet och LTH får finansiering med 45,5 miljoner kronor för elektronmikroskopi, och forskningen bedrivs tillsammans med KTH och Stockholms universitet som, medräknat Lund, får totalt nära 103 miljoner. 

Utöver detta får Lund 44,1 miljoner kronor för utrustning inom materialfabrikation i samarbete med KTH som finansieras med 21 miljoner. Luke Hankin, föreståndare för Lund Nano Lab där den nya forskningsutrustningen ska placeras, ser fram emot att komma igång:

– Utrustningen kommer att vara avgörande för forskning om material som möjliggör ett hållbart samhälle genom elektrifiering, energibesparing och ren energi, säger han.
– Nu väntar upphandling, beställning och sedan ska vi installera och få igång den nya forskningsplattformen.

Fakta om WISE

• WISE (The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability) är den största satsningen på materialvetenskap någonsin i Sverige och kommer att omfatta stora investeringar vid de ledande universiteten i Sverige under tio år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. 

• Programmet är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola-CTH, Kungliga tekniska högskolan-KTH, Linköping universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet samt Lunds universitet. 

• Via samarbeten med industri och samhälle ska WISE främja och aktivera en omställning mot ett hållbart samhälle och samtidigt flytta fram den vetenskapliga gränsen inom materialvetenskap som starkt etablerar Sverige som en ledande nation inom området.

• WISE finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och den totala budgeten för WISE-programmet är nära 3 miljarder SEK under 2022–2033.

Länk till forskningsplattformarna:
https://wise-materials.org/research/technology-platforms/