Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s jubileumsprofessor för energieffektivt byggande på plats

Nu är han här – innehavaren av jubileumsprofessuren som LTH fick vid sitt 60-årsjubileum i donation av Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur.

Evelina Lindén – Publicerad den 19 september 2023

Porträtt på Peter de Wilde
Peter de Wilde.

Lunds universitet är bäst i Sverige på hållbart och energieffektivt byggande. Det anser Hans Eliasson, ordförande för Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur – och därför har stiftelsen valt att på många sätt bidra till Lunds universitets arbete med hållbart byggande. När LTH firade 60 år, donerade stiftelsen 10 miljoner kronor till en jubileumsprofessur. Rekryteringen är nu klar och i slutet av augusti gjorde Pieter de Wilde entré på campus.

Hur skulle du beskriva vad din forskning fokuserar på?

– Jag är expert på byggnadsvetenskap, med fokus på termiska aspekter. Min huvudsakliga forskning är inriktad på simulering av byggnaders termiska prestanda och dess användning inom byggteknik och ingenjörsvetenskap. Men jag är också intresserad av övervakning av byggnaders prestanda i det faktiska dagliga sammanhanget, vilket möjliggör kritisk reflektion över beräkningsresultatens giltighet och deras betydelse för byggnadsdrift och fastighetsförvaltning.

– Detta ska ses som en del i ett brett intresse som täcker alla aspekter av byggnaders prestanda. Jag är också känd för mitt arbete med ”energiprestandagapet”: skillnaden mellan förväntad och uppmätt energieffektivitet i byggnader. Min artikel i Automation in Construction från 2014 om detta ämne har citerats långt över 1000 gånger. Jag är också författare till Building Performance Analysis, den viktigaste boken i ämnet som publicerades av Wiley 2018.

Hur började din karriär som expert inom ditt område?

– Min karriär började med att jag studerade arkitektur vid TU Delft i Nederländerna. Mina viktigaste mentorer, Marinus van der Voorden och Godfried Augenbroe, lockade mig till byggnadsfysiken. Som man säger, resten är historia.

Varför valde du att arbeta här på LTH?

– Jag har arbetat i Storbritannien sedan 2005, men sedan Brexit har villkoren blivit svårare. Jag letade efter en tjänst i EU, och efter att ha hållit ett anförande vid en konferens i Köpenhamn rekommenderade en vän mig att söka den lediga professuren i Lund. Den lediga tjänsten passar verkligen mina intressen och den grupp som jag går med i passar utmärkt, så jag ansökte och är glad att nu faktiskt få bli en del av LTH. I allmänhet verkar arbetsförhållandena och faciliteterna i Sverige trevliga, och LTH har ett utmärkt rykte. Jag är också glad över att vara på ett universitet som investerar kraftigt i nya anläggningar och stakar ut kursen för att ligga i framkant när det gäller vetenskaplig excellens.

Vad har du för förväntningar på din roll som professor?

– Jag har varit professor vid två brittiska universitet (Plymouth och Strathclyde) så jag är bekant med rollen, som i allmänhet omfattar undervisning, forskning och administration/service. Min prioritet efter att ha börjat på LTH är att söka forskningsfinansiering och att anställa ett par doktorander och postdoktorer som ska arbeta med mig. Jag behöver också göra en hel del nätverksarbete för att etablera mig i Skandinavien.

Vad är du mest stolt över i din karriär hittills?

– Förmodligen IBPSA:s ”Outstanding Young Contributor Award” som jag fick 2013. Jag är också stolt över mina doktorander och de karriärer som de bygger upp över hela världen – vissa har stannat kvar lokalt och är med i min gamla grupp i Plymouth, medan andra har rest så långt som till Sydney i Australien.

Vad ser du fram emot att arbeta med?

– Jag har precis kommit igång, och ser fram emot att samarbeta med kollegorna, ha djupa diskussioner och göra en del gemensamt arbete. Jag är också angelägen om att engagera mig i den experimentella sidan och våra labbfaciliteter.

Finns det några saker, mindre eller större, arbetsrelaterade eller inte, som är bra att veta om dig?

– Jag kommer ursprungligen från Nederländerna. Du kanske också vill veta att jag är ganska aktiv i IBPSA, International Building Performance Simulation Association – jag är för närvarande At-large director och vice ordförande för IBPSA world.

Pieter de Wilde

  • Titel på LTH: Professor
  • Institution:Institutionen för bygg- och miljöteknologi
  • Avdelning:Energi och byggnadsdesign
  • Expert inom: Analys av byggnaders prestanda, byggnadsfysik med fokus på termiska apekter och energiaspekter, hur man simulerar byggnaders prestande, driftförhållanden och kontroll av byggnader inklusive användarbeteende och klimatförändringar, gapet mellan förutsedd och uppmätt prestanda – med mera.