Hoppa till huvudinnehåll

Dags för årets nya doktorer att prydas med hatt och ring

Fredagen den 3 juni promoverar LTH 52 doktorer efter avlagda prov, tre hedersdoktorer och två jubeldoktorer under en festlig, och mycket gammal, ceremoni i Lunds domkyrka. Ceremonin direktsänds från klockan 12:00.

– Publicerad den 2 juni 2022

Nypromoverade LTH-doktorer från den Extrainsatt doktorspromotion den 6 maj 2022. Foto: Jonas Andersson.

Doktorspromotionen är LTH:s största akademiska högtid. Då promoveras de doktorer vid Lunds universitets fakulteter som under året försvarat sin avhandling.

Som ett bevis på sin nya status får doktorn tre insignier: diplom, hatt (eller lagerkrans) och en ring.

Vid ceremonin promoveras även fakulteternas hedersdoktorer. De doktorer som promoverades för 50 år sedan kreeras till jubeldoktorer.

Processionen avgår från Universitetshuset till Domkyrkan klockan 12.00. Ceremonin tar cirka tre timmar och processionen beräknas gå tillbaka mot universitetshuset någongång mellan 15 och 16. Allmänheten hälsas välkommen att titta på processionen till/från Domkyrkan, men själva ceremonin är enbart öppen för särskilt inbjudna.

Promotionsakten inleds med hälsningsord från rektor och följs sedan av de nio fakulteternas promotioner då de nya doktorerna promoveras. Hela promotionsakten genomförs på latin. I promotionsakten ingår salut med kanonskott, en hyllning till doktorerna, som utförs av Wendes artilleriregemente.

Efter promotionsakten håller en av de nya doktorerna ett högtidstal – en oration – till universitetet. Biskop Johan Tyrberg avslutar med en bön på latin.

Lunds universitet har genomfört doktorspromotioner sedan 1670.

Ceremonin direktsänds

Ceremonin i Lunds domkyrka direktsänds från klockan 12:00 (sändningen kommer inte att kunna ses i efterhand), via Youtube.

Direktsändning på Youtube 

Mer information om doktorspromotionen

Hedersdoktorer

LTH har utsett tre hedersdoktorer för 2022, Dana Cuff, John C. Doyle och Nils Hannerz.

Dana Cuff är professor och forskare i urban arkitektur vid University of California, Los Angeles, där hon också grundat och leder en tankesmedja för arkitektur- och urbanforskning med fokus på världsmetropoler i det tjugoförsta århundradet och hur dessa kan utvecklas mot mer hållbara och jämlika livsmiljöer.

John C. Doyle är professor och forskare vid California Institute of Technology med fokus på dynamiska kontroll- och styrsystem. Han är författare till ledande läroböcker och hans insatser för LTH har tagit sig uttryck i ett flertal besök, seminarier och kurser i Lund.

Nils Hannerz är forsknings- och innovationschef på IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige). Nils Hannerz har skjutit fram LTH:s positioner inom cirkulär och biobaserad ekonomi och nanoteknologi. Han har vid flera tillfällen i olika sammanhang lyft fram LTH:s starka områden och engagerar sig även direkt i forskningen.

Mer information om LTH:s hedersdoktorer

Jubeldoktorer

Jubeldoktor, latin doctor jubilaris, är en titel som föräras de doktorer som promoverats vid Lunds universitet för femtio år sedan.

Under promotionen tilldelas jubeldoktorerna ett nytt diplom. 

LTH kreerar två jubeldoktorer 2022, Åke Månsson och Krister Mårtensson.

LTH gratulerar följande 52 doktorer som promoveras den 3 juni 2022

Josefin Ahlqvist
Malin Aldenius
Malin Alsved
Emma Arvidsson
Ida Arvidsson
Soheila Bahrami
Modest Baruti
Ulrik Berggren
Pamela Canaviri Paz
Karin Carlqvist
Tomas Ekström
Anders Ericsson
Gabrielle Flood
Tove Frykmer
Marcus Grei
Louise Gren
Per Gustafson
Martin Heyden
Lukas Hrachowina
Marc Isaksson
Anton Karlsson
Khashayar Kazemzadeh
Karin Kettisen
Xiufei Li
Yang Liu
Johan Lundgren
Fredrik Lundström
Anette Löfstrand
Alexios Matamis
Dauren Mussabek
Sara Månsson
Mike Olsson
Yuliya Omelekhina
Michael Persson
Jasper Peschel
Jens Portinson Hylander
Yuanxin Qi
Maria Ruchkina
Shokoufeh Salimi
Pär Samuelsson (absens)
Ulrika Sandén
Sudhakar Sivakumar
Per Skarin
Ilse Svensson de Jong
Alfred Söderberg
Grant Thamkaew
Sandra Török
Elisabeth Uhlig (absens)
Eva Undvall Anand
Sven Wernersson
Shijie Xu
Alfred Åkesson

Doktorshatt. Illustration/foto.

Doktorshatten

Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Den är svart och veckad. Den teologiska hatten har svart rosett, de övriga fakulteterna har ett guldspänne framtill som representerar respektive fakultet. LTH:s doktorshatt bär LTH:s tidigare emblem kvadraten-triangeln-cirkeln.

En doktorsring. Illustration/foto.

Doktorsringen

Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Ringen delas ut till samtliga doktorer efter avlagda prov samt till hedersdoktorerna. LTH:s doktorsring pryds av ett mönster med triangeln och fyrkanten, och i ringens formnuttrycks även cirkeln i LTH:s tidigare emblem. Ringen formgavs 1967 av silversmeden Birger Pellas när LTH ännu var en självständig högskola.

En hand som hållet ett diplom. Illustration/foto.

Diplomet

Diplomet var från början en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Diplomen som delas ut till promovendi i Domkyrkan är på latin och försedda med universitets sigill.