Hoppa till huvudinnehåll

Klimatforskare får toppuppdrag i EU

Ett nytt klimatvetenskapligt råd ska oberoende granska EU:s klimatarbete och ge råd om lämpliga klimatåtgärder och mål. En av de femton utsedda forskarna i det nybildade rådet är Lars J Nilsson, professor miljö- och energisystem vid LTH.

Kristina Lindgärde – Publicerad den 28 mars 2022

Lars J Nilsson.

– Det ska bli väldigt spännande. Vi ska rådge kring de klimatåtgärder som görs i EU och de klimatmål som sätts, säger Lars J Nilsson som framförallt kommer att bidra med sin expertis om industrins klimatomställning, ett område som han djup kunskap inom.

Det nya rådet är en konsekvens av EU:s klimatlagstiftning som fastställt att ett oberoende klimatvetenskapligt råd ska inrättas.

Rådet är en variant av de klimatpolitiska råd flera EU-länder har bildat, däribland Sverige. Men eftersom detta råd inrättas på överstatlig nivå är det inte osannolikt att rådets rekommendationer i förlängningen eventuellt kan påverka ländernas klimatpolitik. Mycket av Sveriges klimatpolitik styrs från EU, såsom mål för utsläppsminskningar, handel med utsläppsrätter och finansiering av grön teknologi. 

Lars J Nilsson har inte träffat sin nya kollegor ännu. Lite mer i detalj hur arbetet ska läggas upp är det upp till medlemmarna att bestämma. Ett första möte kommer äga rum redan imorgon. 

Nyheten på European Environment Agencys hemsida.

Lars J Nilsson är professor i miljö- och energisystem vid LTH och forskar om tekniska möjligheter, strategier och politik för näringslivets omställning till fossilfritt. Han är också huvudförfattare till kapitlet om industrin och industrins klimatomställning i nästa IPCC-rapport. Läs mer om Lars J Nilssons forskning i Lunds universitets forskningsportal.