Nya ledamöter invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in 41 nya akademiledamöter, två av dem kommer från Lund.

Jonas Andersson – Publicerad den 21 december 2021

Viktor Öwall och Lars-Erik Wernersson.

Lars-Erik Wernersson, professor i elektro- och informationsteknik i IVA:s avdelning Teknikens grunder och gränsområden.

Viktor Öwall, professor i integrerade elektroniksystem och vicerektor vid Lunds universitet i IVA:s avdelning för Utbildning och forskning.

– De nyinvalda IVA-ledamöterna är framstående forskare, experter och beslutsfattare, från akademi, näringsliv och förvaltning. Våra nya ledamöters samlade erfarenheter och kompetenser kommer bli en fantastisk tillgång för oss och vår uppgift att förbättra samhället, säger Tuula Teeri, vd för IVA i ett pressmeddelande.

1300 ledamöter

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. IVA har nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 250 företag i IVA:s Näringslivsråd.

De cirka 1300 svenska ledamöterna är fördelade på tolv avdelningar inom olika teknik- och ekonomiområden: Maskinteknik, Elektroteknik, Samhällsbyggnad, Kemiteknik, Bergs- och materialteknik, Företagande och ledarskap, Teknikens grunder och gränsområden, Skogsnäringens teknik, Ekonomi, Bioteknik, Utbildning och forskning samt Informationsteknik.

Läs mer om de nya ledamöterna på IVA:s sida