Hoppa till huvudinnehåll

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund belönar Nebojša Malešević

Nebojša Malešević, doktor i elektroteknik vid LTH, har av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund tilldeltas Göran Linds pris i tillämpad elektronik – 30.000 kr.

– Publicerad den 7 december 2021

Nebojša Malešević.
Nebojša Malešević.

Göran Linds pris delas ut till en yngre forskare som är verksam vid Institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet. Priset delades ut första gången 2017. 

Så här beskriver Nebojša Malešević sin forskning:
Syftet med min forskning är att upptäcka underliggande mekanismer för mänsklig rörelsekontroll och att använda dem för att utveckla hjälpmedel. Mitt tillvägagångssätt bygger på inspelning av mänskliga elektrofysiologiska och kinematiska signaler, och tillämpning av olika signalbehandlingstekniker, inklusive djupinlärning, för att upptäcka vanliga och unika egenskaper i rörelser utförda av icke-funktionshindrade och funktionshindrade individer. Baserat på sådana upptäckter är mitt mål att designa och utveckla fungerande prototyper som personer med behov använder för att förbättra sin livskvalitet.

I min forskarkarriär har jag arbetat med personer med hemiplegi, paraplegi, quadriplegi, amputationer och Parkinsons sjukdom inom olika kliniska studier, med syfte att spela in deras frivilliga motoriska kontroll, primärt deras muskelaktivitet genom flerkanalig elektromyografi och töjningsmätare, och rörelsekinematik med hjälp av anpassade tröghetsmätningssystem som jag gjorde för varje studie för att få unika datamängder. För att bygga grundläggande kunskap om hur människor planerar och utför vissa rörelser, spelade jag in och publicerade flera databaser med elektromyografi och kinematiska signaler från frivilliga icke-funktionshindrade individer. I nästa steg utvecklade jag algoritmer, både analytiska och maskinlärande, för att extrahera nyckelstrategier för rörelsekontroll och de avvikelser som följer av funktionsnedsättningarna. Genom att kombinera elektrofysiologiska och kinematiska signaler i realtid och optimala rörelsebanor, konstruerade jag bärbara enheter för att aktivt förbättra specifika aktiviteter, såsom paraplegisk gång, paraplegisk stående, quadriplegisk sträckning, allt baserat på funktionell elektrisk stimulering och användning av prosteshänder. Slutligen utförde jag kliniska studier för att verifiera effektiviteten av de utvecklade hjälpmedlen.

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund grundades 1772 och har till uppgift är att främja vetenskaper inom naturvetenskap, medicin och teknik. Sällskapet förvaltar stora donationer, vilkas avkastning delas ut som anslag. Varje år beviljas ett stort antal ansökningar. Vid behandlingen av ansökningarna som brukar uppgå till cirka 1000 per år, prioriteras yngre forskare och särskild vikt läggs vid att underlätta för yngre forskare att delta i internationella konferenser och symposier.