Hoppa till huvudinnehåll

Prestigefyllda ERC-anslag till nytt covid-test och ny spektrometer

Christelle Prinz, professor i fasta tillståndets fysik, och Edouard Berrocal, forskare i förbränningsfysik, får 150 000 euro vardera för att vidareutveckla forskningsresultat som av anslagsgivaren Europiska forskningsrådet bedöms ha stor innovationspotential.

Kristina Lindgärde – Publicerad den 7 januari 2021

Ett test som snabbt spårar virus i kroppen och en spektrometer som fixar grumliga vätskor får innovationspengar av Europeiska forskningsrådet. Bild: MostPhotos.

Spårar virus i kroppen på nytt sätt

Under flera år har fysikern Christelle Prinz utvecklat nanoteknik för att på olika sätt diagnosticera och studera sjukdomar, till exempel cancer. I ett pågående ERC-projekt utvecklar hon och hennes kollegor en metod för att studera cancerceller på individnivå. Det är till detta projekt som hon nu får extra anslag.

Men syftet är ett helt annat: En av de tekniker som används för studera celler har nämligen visat sig användbar för att spåra virus - inklusive Covid-19.

Till skillnad från dagens PCR-test kan resultat komma efter några minuter, enligt Prinz. Dessutom blir de billigare att tillverka och avläsa.

Om allt går enligt planerna skulle ett sådant här test kunna användas om tidigast ett år.

– Det finns ett stort behov av testning även efter vaccineringen kommit igång. Till exempel att hemtjänstpersonal eller andra som jobbar med äldre snabbt och smidigt kan testa sig innan de går ut på ett arbetspass, säger Christelle Prinz.

Christelle Prinz har tidigare fått ett ERC Consolidator Grant. 

Hoppas kunna avslöja innehållet i grumliga vätskor

Medicinsk analys av blod eller nya läkemedel, framtagande av nya drycker, rening av smutsigt vatten… Helt olika branscher, men med det gemensamma att de alla är behjälpta av metoder som på ett smidigt sätt kan analysera innehållet i vätskor. 

Forskaren Edouard Berrocal hoppas kunna erbjuda en lösning i form av en spektrometer som, till skillnad från vanliga spektrometrar, klarar av att analysera grumliga vätskor. (En spektrometer är ett optiskt instrument som delar upp det vita ljuset i olika våglängder, eller färger, vilket i förlängningen kan göra det möjligt att dra slutsatser om innehållet i beståndsdelarna i det som bestrålas.)

Upprinnelsen till idén kommer från Edouard Berrocals tidigare forskning som syftar till att effektivisera bränsleinsprutningen i förbränningsmotorer.

– Målsättningen är att utveckla en kommersiell produkt. Vi har startat ett bolag som vi kallar Spec-Imaging. Både forskare och företag ska kunna använda den, är tanken. Kanske blir det två varianter, säger han.

En första prototyp blir klar sommaren 2021.

Detta är Edouard Berrocals andra Proof of Concept Grant.  Edouard Berrocal har tidigare även fått ett starting Grant.