Hoppa till huvudinnehåll

Nu fylls ett kunskapsglapp kring plast

Hur ska framtidens hållbara plast produceras? Forskningsprogrammet Steps vision är ett samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt. Hör forskare och industriföreträdare om fyra framsteg i utvecklandet av framtidens plast.

Noomi Egan – Publicerad den 9 juni 2020

Spindelvävsliknande tråd i en människohand. Foto.
Biobaserad polyesterfiber. Foto: Kennet Ruona

1  Koldioxidneutrala byggstenar

Plast består av en eller flera polymerer som har blandats med tillsatser. En polymer är i sin tur uppbyggd av små byggstensmolekyler, så kallade monomerer. Inom Steps har forskarna tagit fram olika biobaserade monomerer för att testa vilka som har minst koldioxidavtryck och bäst förutsättningar för att återvinnas och göras till polymerer.

– Vi har kommit långt i arbetet med att skala upp produktionen av koldioxidneutrala byggstenar. Nu har vi testat och jämfört byggstenar gjorda av socker och restprodukter från skogsindustrin. Vi vill arbeta vidare med att skala upp produktionen av byggstenar som är gjorda av socker och lignin och se hur molekylerna beter sig när de sätts ihop till polymerer i större volymer, säger Rajni Hatti-Kaul, professor vid enheten Bioteknik och föreståndare för programmet.

2  Golvlack visar potential för biobaserat

Tillsammans med Bona, Perstorp och Nordic Sugar har Steps utvecklat en biobaserad vattenburen polymer för beläggningar. Monomererna som polymeren är gjord av är framställda av socker och togs fram av forskare inom Steps. Kemiföretaget Bona tillverkade en polymerdispersion och formulerade den till ett golvlack, som applicerades på ett golv i ett rum på Kemicentrum i juni 2017.

Ett par år senare är lackytan så gott som ny.

– Golvlacket håller lika hög kvalitet som liknande lack av fossilbaserad plast, fast att det inte är fulloptimerat. Det är resistent mot vatten, kemikalier och har god reptålighet. Det visar på potentialen i biobaserade alternativ. Plasten är inte bara bra för miljön utan håller även hög prestanda över tid, säger Nicola Rehnberg, chef för innovativa samarbeten vid Bona.

3  Textilprodukt av biobaserade fibrer

Steps har också tagit fram biobaserade polyesterfibrer. Fibrerna ska nu produceras i större skala och efter det vävas till en textilprodukt i samarbete med Lindex och Ikea. Fibrerna kan användas i klädesplagg, soffor, kuddar och andra tillämpningar där polyester ingår.

– Vi är nyfikna på hur kvaliteten på fibrerna blir när de görs om till textilier. Vi hoppas att produkten kommer att vara lika hållbar som andra liknande textilier, säger Smita Mankar, doktorand vid Kemiska institutionen.

4  Flera vägar framåt

Steps har tagit fram en ”policy brief” om vägar framåt för att uppnå ett mer hållbart plastsystem. De fem möjligheterna är minskad användning, ökad återvinning, smartare design av produkter samt utveckling av både biobaserade och bionedbrytbara plaster.

I rapporten beskriver forskarna för- och nackdelar med de olika alternativen. Rapporten ska vara ett kunskapsstöd till företag, beslutsfattare och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med att ställa om till mer hållbar plastanvändning.

– Vi insåg att det finns ett stort kunskapsglapp vad gäller plast. Ofta framhålls enskilda lösningar, framför allt ökad återvinning, som den enda och rätta vägen framåt. Men alla vägar behöver användas i omställningen, säger Ellen Palm, doktorand vid Miljö- och energisystem på LTH. 

Glas- eller plastflaskor med vätska i ett kemilabb.

Steps – på väg mot ett hållbart plastsystem

Målsättningen för Steps – Sustainable Plastics and Transition Pathways – är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.

Programmet leds från Lunds universitet och samlar forskare från olika lärosäten och discipliner samt industriparter som representerar hela värdekedjan inom plast, från råvara till färdig produkt.

Webbplats för det Mistrafinansierade forskningsprogrammet Steps