Hoppa till huvudinnehåll

25 prestigefyllda EU-miljoner till fysiker

Anne L’Huillier, professor i atomfysik vid LTH, får Europeiska forskningsrådets (ERC) Advanced Grant – för tredje gången.

Kristina Lindgärde – Publicerad den 31 mars 2020

Anne L’Huillier. Foto: Magnus Bergström

I sin forskning använder Anne L’Huillier laserteknik för att skapa ultrakorta ljuspulser som gör det möjligt att blicka in i mikrokosmos. Pulserna är ofattbart korta: en attosekund är en miljarddel av en miljarddel av en sekund.

Med dessa ”kamerablixtar” är det möjligt att studera elektroners rörelser inne i atomer och molekyler. Hennes forskargrupp gör experiment som ger ny grundvetenskaplig förståelse av dynamiken inuti atomerna, till exempel när en atom joniseras. 

I och med anslaget från Europeiska forskningsrådet får Anne L’Huillier möjlighet att ta ett steg i ny riktning – djupare in i kvantmekanikens värld. 

– När det kommer till grundläggande kvantfysik, brukar experiment oftast utföras med enskilda fotoner eller joner. Vi kommer istället att använda korta "elektronvågpaket” som skapas med hjälp av laserbaserade attosekundspulser, säger hon.

I kvantmekanikvärlden är en elektron samtidigt partikel och våg. I de planerade experimenten kommer forskarna att skapa elektronvågor på ett kontrollerat sätt samt studera hur väl och hur länge man kan få dem att interferera med varandra. Även sammanflätade elektronpar kommer att skapas via dubbeljonisation och studeras. 

– Jag är jätteglad. Det är en väldigt, väldigt skön känsla att få det här anslaget. Det kommer bli både krävande och spännande, säger Anne L’Huillier.

Anslaget på 2,5 miljoner euro betalas ut under fem år och kommer att användas till att anställa doktorander och postdoktorer samt för att köpa laserutrustning. Det är tredje gången som Anne L’Huillier får ett ERC Advanced Grant.

Vid Lunds universitet fick också Olle Melander, professor i internmedicin, anslaget.

Artikel om ERC Advanced Grant – på Lunds universitets webbplats