Tre nya masterprogram på LTH

LTH satsar vidare på att bredda utbudet av masterprogram. Tre nya utbildningar har startat eller ska erbjudas studenter, alla med tydlig koppling till starka forskningsmiljöer.

Jonas Andersson – Publicerad den 19 december 2019

Från hösten 2019 finns programmet Produktrealisering och från och med hösten 2020 tillkommer Maskininlärning, system och reglerteknik samt Läkemedelsteknologi: forskning, utveckling och produktion.

Annika Mårtensson, prodekan vid LTH med särskilt ansvar för utbildning, säger att alla tre utbildningarna har en klar koppling till starka forskningsmiljöer.

– Intresset från det omgivande samhälle och näringsliv (både nationellt och internationellt) är stort. Maskininlärning är ett hett område just nu och att bidra till kunskapen inom detta område med tydlig koppling till tillämpningar är viktigt för LTH. Läkemedelsteknologi är relativt unikt då det är en kombination av läkemedelsframtagning och produktionen av dessa läkemedel. Produktion och material har en tydlig koppling till effektiv materialanvändning och nytänkande kring vilka material vi använder industriellt och hur de kan utnyttjas på bästa sätt. Det finns också en koppling till de stora anläggningar ESS och MAX IV.

Alla utbildningarna är tvååriga och riktar sig till studenter som har en treårig grundutbildning på minst 180 högskolepoäng och undervisningen sker på engelska, därför riktar man sig både till svenska och internationella studenter. Totalt har LTH 16 masterutbildningar samt ytterligare två som är del av det europeiska samarbetet Erasmus+.

Att LTH valt att satsa just på dessa utbildningar beror förutom på att de ligger rätt i tiden och att intresset är stort även på LTH:s förmåga att erbjuda en högkvalitativ utbildning.

– ­Dessa områden är tre områden där kompetensen är hög och där vi redan har kurser inom områdena vid våra civilingenjörsprogram. Genom att utnyttja befintlig kompetens och befintligt kursutbud tillsammans med ett utvecklingsarbete kring områdena ser vi att LTH kan ge program av hög kvalitet, säger Annika Mårtensson. 

Läs mer om utbildningarna här:

Produktrealisering: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAPRR
Läkemedelsteknologi: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TALAK
Maskininlärning: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAMSR