Hoppa till huvudinnehåll

Färre översvämningar med gröna lösningar i staden

Stadsmiljöernas hårdgjorda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. De flesta klimatprognoser tyder dessutom på att Sverige kommer att utsättas för kraftigare regn oftare än idag. En ny studie från LTH och SLU visar att mer ”grön” infrastruktur hejdar vattnets framfart: boenden i Augustenborg rapporterade bara in en tiondel så många skador efter det stora regn som drabbade Malmö 2014 jämfört med kringliggande bostadsområden.

– Publicerad den 2 september 2019

Vegetation på tak, s.k. gröna tak, är ett sätt att hantera dagvatten direkt där det faller, samtidigt som man kan få andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald. Bild: Tobias Emilsson.

Ett sätt att avlasta dagvattensystemen, och minska översvämningsrisken, är att utnyttja ”grön infrastruktur”. Det kan handla om parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler, men också om installationer som bromsar upp vattenflödena, såsom gröna tak och regnbäddar. En unik studie från LTH och SLU visar att en ”grön ombyggnad” av ett bostadsområde i Malmö verkligen har lett till mindre översvämningsskador.

Hela pressmeddelandet på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats