Hoppa till huvudinnehåll

Forskare kammar hem prestigefyllda mångmiljonbelopp

Anders Rantzer, professor i reglerteknik, får drygt 25 miljoner kronor i åtråvärda anslag från Europeiska forskningsrådet, ERC. Projektet ska utforma den nödvändiga reglertekniken bakom fossilfria städer.

– Publicerad den 28 mars 2019

Anders Rantzer, professor i reglerteknik.

Många tekniska prylar och system kan tacka reglertekniken. Överallt finns den, utan att vi tänker på det, och kallas därför ibland för den ”dolda tekniken”. Förenklat ser den till att processer uppför sig på önskat sätt.

Nu när det finns tryck att minska klimatpåverkan blir reglerteknik än mer relevant, eftersom väldigt många komponenter måste samverka, berättar Anders Rantzer:

– Det kan handla om allt från fjärrvärmenät och elnät till vindkraft och trafikflöden. Utmärkande för mycket modern infrastruktur är att den är sammankopplad i nätverk. Då behövs mer raffinerade metoder för optimering och drift än idag, säger han.

Och det är just detta som Anders Rantzer tänker utveckla med de dryga 25 miljoner kronor han fått från Europeiska forskningsrådet. I grunden handlar det om teorier, algoritmer och matematik som ska utformas så att systemet klarar av att vara flexibelt, trots den tilltagande komplexiteten som uppstår med flera användare, krav på energieffektivitet samt, inte minst, individuella anpassningar. De senare kan handla om att styra energiförbrukningen efter önskemål, faktiskt beteende eller väderprognoser.

En draghjälp i både forskning och implementering är maskininlärning, som i sin tur bland annat är ett resultat av den drastiskt ökade datakapaciteten. Forskningen är teoretisk, men kommer delvis att genomföras tillsammans med industrin som studerar nya koncept för fjärrvärmenät.

Pengarna kommer från Europeiska forskningsrådets mest prestigefyllda anslag, ERC Advanced Grants. Dessa anslag söks i hård konkurrens med forskare från hela världen och delas ut till personer som bedriver forskning i världsklass. Sammanlagt sex svenska forskare beviljas pengar i årets omgång. Vid LU får även Daniel Conley, professor i biogeokemi, anslag. 

Text: Kristina Lindgärde
Bild: Theo Hagman Rogowski

Läs mer på www.lu.se/article/lundaforskare-kammar-hem-prestigefyllda-mangmiljonbelopp